מחקרים

האם נדודי שינה קשורים לכאבי גב כרוניים?

תתי-סוג רבים של נדודי שינה מקושרים לעליה בסיכון לכאבים כרוניים בעמוד השדרה, ובייחוד קשיים בהירדמות והפרעות בשלושת שלבי השינה

14.09.2021, 12:10

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין תתי-סוגים של נדודי שינה לבין הסיכון להתפתחות כאבים כרוניים בעמוד השדרה.

במחקר השתתפו 16,401 נבדקים אשר בעת גיוסם למחקר לא סבלו מכאבים כרוניים בעמוד השדרה, ועקבו אחריהם למשך כ-11 שנים. הנבדקים סווגו לשלוש קבוצות לפי מצב נדודי השינה שלהם; ללא תסמיני נדודי שינה, נדודי שינה תת-סיפיים, ונדודי שינה. מטופלים הוגדו כסובלים מנדודי שינה לפי מערכת האבחון על בסיס דרישה של תסמינים ביום ובלילה. סיווג לתתי-קבוצות בוצע על בסיס תסמינים ליליים בלבד (דהיינו - השהיית תחילת השינה [Sleep Onset Latency-SOL], התעוררות לאחר הירדמות [Wake After Sleep Onset - WASO], התעוררות מוקדמת [Early Morning Awakening - EMA], או שילוב שלהם). הגדרה של נדודי שינה תת-סיפיים בוצעה על פי תסמינים בשעות היום בלבד או תסמין לילי אחד או יותר. כאבים כרוניים בעמוד השדרה הוגדרו ככאבים בצוואר, גב תחתון או גב עליון, או שילוב של אלו.

תוצאות המחקר הדגימו כי לאחר ביצוע רגרסיה רב-משתנית כנגד קבוצת מקרי ביקורת של נבדקים ללא נדודי שינה, קבוצת הנבדקים עם נדודי שינה תת-סיפיים התייצגו עם יחס סיכונים של 1.29 (רווח בר-סמך של 95%, 1.21-1.38) להתפתחות כאבים כרוניים בעמוד שדרה וקבוצת נדודי השינה התייצגו עם יחס סיכונים של 1.5 (רווח בר-סמך של 95%, 1.34-1.68).

בהסתכלות על תתי-הסוגים של נדודי השינה נמצא כי למטופלים עם תסמין לילי יחיד היה יחס סיכונים שונה להתפתתחות כאבי עמוד שדרה כרוניים, לפי התסמין הבולט. למטופלים עם WASO היה יחס סיכונים של 1.3 (רווח בר-סמך של 95%, 0.83-2.05), למטופלים עם EMA היה יחס סיכונים של 1.32 (רווח בר-סמך של 95%, 1.06-1.65) ולמטופלים עם SOL היה יחס סיכונים של 1.7 (רווח בר-סמך של 95%, 1.32-2.18). שילוב של תסמינים ליליים אלו הביאו לתוצאות שונות; מטופלים עם שילוב של WASO עם EMA התייצגו עם יחס סיכונים של 1.45 (רווח בר-סמך של 95%, 1.08-1.94), ומטופלים עם שילוב של שלושת התסמינים (WASO, EMA, OSL) התייצגו עם יחס סיכונים של 1.72 (רווח בר-סמך של 95%, 1.36-2.19).

מסקנת החוקרים הייתה כי הסיכון להתפתחות כאבים כרוניים בעמוד השדרה הוא הגבוה ביותר במטופלים עם תסמין לילי יחיד של השהייה בהירדמות או במטופלים עם הפרעות בכל שלבי השינה.

מקור: 

Eivind Schjelderup Skarpsno, et al. (2021) “Subtypes of insomnia and the risk of chronic spinal pain: the HUNT study”. Sleep Medicine, September 2021. Vol. 85, p. 15-20. doi.org/10.1016/j.sleep.2021.06.029

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאבי גב,  כאב כרוני,  נדודי שינה
תגובות