מחקרים

טיפול הצלה בחולי לוקמיה מיאלואידית חריפה עם דציטבין וונקלסטה

תוצאות מחקר DEC10-VEN מדגימות יתרון בטיפול עם המשלב דציטבין וונקלסטה בטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה חוזרת או עמידה לטיפול על פני הטיפול המקובל כיום

12.09.2021, 12:55
תא דם לוקמי. (מקור צילום: Wikimedia commons, NIH)
תא דם לוקמי. (מקור צילום: Wikimedia commons, NIH)

לוקמיה מיאלואידית חריפה חוזרת או עמידה לטיפול כרוכה בתוצאים שליליים. נכון להיום, ישנם פרוטוקולים טיפוליים המכילים ונקלסטה בטיפול במטופלים מבוגרים או כאלה שלא יעמדו בטיפול האינטנסיבי בלוקמיה מיאלואידית חריפה חדשה, אך לא ידוע כיצד משלב זה ישתווה לעומת כימותרפיה אינטנסיבית בטיפול בחולי לוקמיה מיאלואידית חריפה חוזרת או עמידה לטיפול.

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Cancer, חוקרים השוו תוצאים בחולי לוקמיה מיאלואידית חריפה חוזרת או עמידה לטיפול שטופלו עם דציטבין וונקלסטה למשך 10 ימים (DEC10-VEN) עם חולים אשר קיבלו פרוטוקול טיפול כימותרפי אינטנסיבי הכולל אידרוביצין עם ציטראבין עם או ללא קלדריבין או קלופרבין או פלודראבין עם או ללא משלבים נוספים. החוקרים עשו שימוש בציוני זיקה המבוססים על מאפייני הבסיס של המטופל בכדי להתאים מטופלי DEC10-VEN עם מטופלי כימותרפיה אינטנסיבית לטובת צמצום הטיות (bias).

במחקר השתתפו 65 חולים אשר קיבלו DEC10-VEN ואשר הותאמו ל-130 מטופלים שקיבלו כימותרפיה אינטנסיבית. חציון הגילאים עבור הקבוצות DEC10-VEN וכימותרפיה אינטנסיבית היו 64 ו-58 שנים בהתאמה ומאפייני מצב הבסיס אוזנו בין שתי הקבוצות.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

תוצאות המחקר הדגימו כי טיפול עם DEC10-VEN הוביל לשיעור תגובה כוללת גבוה יותר באופן מובהק לעומת טיפול עם כימותרפיה אינטנסיבית (60% לעומת 36% עם יחס סיכויים 3.28; p<0.01). בנוסף הודגם כי שיעור גבוה יותר של חולים אשר קיבלו DEC10-VEN השיגו הפוגה מלאה עם תגובה המטולוגית חלקית לעומת כימותרפיה אינטנסיבית (19% לעומת 6%, עם יחס סיכויים 3.56; p=0.012) ושיעור גבוה יותר של חולים שקיבלו DEC10-VEN השיגו שארית מחלה מינימלית שלילית שזוהתה באמצעות ציטומטריית תאים (28% לעומת 13% עם יחס סיכויים 2.18; p=0.017). יתרה מזאת, המשלב של DEC10-VEN הוביל לשרידות חפה מאירועים חציונית ארוכה יותר לעומת טיפול עם כימותרפיה אינטנסיבית (5.7 לעומת 1.5 חודשים עם יחס סיכון 0.46; רווח בר-סמך 95%, 0.30-0.70; p<0.001) וגם לשרידות כוללת חציונית ארוכה יותר (6.8 לעומת 4.7 חודשים עם יחס סיכון 0.56; רווח בר-סמך 95%, 0.37-0.86; p=0.08). מניתוח רב משתנים עולה כי הטיפול עם DEC10-VEN קשור באופן בלתי תלוי בעליה בשרידות כוללת לעומת טיפול עם כימותרפיה אינטנסיבית. אנליזה נוספת שכללה 27 תתי קבוצות הראתה כיDEC10-VEN הוא בר השוואה עם כימותרפיה אינטנסיבית כטיפול הצלה ללוקמיה מיאלואידית חריפה חוזרת או עמידה לטיפול.

מסקנת החוקרים היא כי DEC10-VEN הינו טיפול הצלה ראוי שיתכן ויוביל לתגובה ושרידות משופרים לעומת טיפול בכימותרפיה אינטנסיבית בחולים עם לוקמיה מיאלואידית חריפה חוזרת או עמידה לטיפול.

מקור: 

Maiti A, DiNardo CD, Qiao W, Kadia TM, Jabbour EJ, Rausch CR, Daver NG, Short NJ, Borthakur G, Pemmaraju N, Yilmaz M, Alvarado Y, Montalbano KS, Wade A, Maduike RE, Guerrero JA, Vaughan K, Bivins CA, Pierce S, Ning J, Ravandi F, Kantarjian HM, Konopleva MY. Ten-day decitabine with venetoclax versus intensive chemotherapy in relapsed or refractory acute myeloid leukemia: A propensity score-matched analysis. Cancer. 2021 Aug 3. doi: 10.1002/cncr.33814. Epub ahead of print. PMID: 34343352.

נושאים קשורים:  מחקרים,  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  דציטבין,  ונקלקסטה,  מחלה עמידה,  המטואונקולוגיה