מחקרים

הסתברות הדבקה עם HIV-1 בקבוצות אוכלוסייה רגישות

מודלים מתמטיים כמו זה שנבחן במסגרת המחקר עשויים לסייע לתוכניות המתמודדות עם התפשטות הנגיף ומחלת האיידס

תא בודד של נגיף איידס (אילוסטרציה)
תא בודד של נגיף איידס (אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה להעריך את ההסתברות להדבקה בנגיף HIV-1 בקבוצות אוכלוסייה רגישות באמצעות מודלים הסתברותיים.

המחקר נערך בדצמבר 2020, ובמסגרתו נעשה שימוש במודל הסתברותי על מנת להעריך את ההסתברות להדבקה בנגיף HIV-1 בקרב קבוצות אוכלוסייה רגישות להדבקה בלקרנה, פקיסטן. המודל התבסס על שלוש הנחות יסוד: 1) כל שכפול הוביל לשתי תוצאות אפשריות: ׳נכונה׳ או ׳שגויה׳; 2) הסיכוי לתוצאה ׳שגויה׳ זהה עבור כל שכפול; 3) השכפולים בלתי-תלויים - ׳נכון׳ באחד לא משפיע על הסבירות ל׳נכון׳ באחר.

תוצאות המחקר הראו כי תשובות מהמודל העריכו את ההסתברות להדבקה ב-HIV באוכלוסיות הרלוונטיות עם טווח של בין 0.42 ל-0.54 בכל ניסוי, כאשר ההסתברות הגבוהה ביותר חושבה עבור גברים אשר מקיימים יחסי מין עם גברים (MSM, 0.54 פר ניסוי), אחריהם טרנסג׳נדרים (TG, 0.46 פר ניסוי) ואז אנשים המשתמשים בסמים בהזרקה (PWID, 0.457 פר ניסוי).

החוקרים סיכמו כי תוצאות המחקר הדגימו הסתברות גבוהה להעברת HIV באוכלוסיות רגישות בלקרנה, ביניהן MSM, TG, ו-PWID. כמו כן, מודלים מתמטיים כמו זה שנבחן במסגרת המחקר עשויים לסייע לתוכניות המתמודדות עם התפשטות הנגיף ומחלת האיידס על ידי הערכה ואופטימיזציה של אסטרטגיות לבקרה על העברת HIV באוכלוסיות בהן ישנה הסתברות גבוהה להדבקה.

מקור: 

Syed Rizwan-Ul-Hasa  et. al (2021) DOI: 10.47391/JPMA.0005.

נושאים קשורים:  מחקרים,  1-HIV,  HIV,  הסתברות,  הדבקה,  איידס
תגובות