מחקרים

פרפור עליות לפני השתלת לב: גורם סיכון לתמותה

עליה מוגדלת, תפקוד חדרי לקוי, אי ספיקה מיטראלית, שבץ בתוך שנה, והשתלת קוצב לב קבוע בתוך שנה היו בסיכויי מוגבר להימצא אצל מטופלים שהיו עם AF לפני ואחרי השתלה

02.09.2021, 11:09
השתלת לב. עלייה של 20% בשנת 2021

במחקר זה נמצא כי פרפור עליות (AF) לאחר השתלת לב (HTX) קשור לתוצאים קליניים גרועים יותר. מטרת החוקרים הייתה לנתח את הקשר בין AF לפני ההשתלה ל-AF לאחר ההשתלה.

המחקר כלל 639 מבוגרים אשר עברו HTX במרכז Heidelberg Heart Center. המטופלים התחלקו לארבע קבוצות כתלות בסטטוס של AF לפני ואחרי HTX. ניתוח הנתונים כלל מידע לגבי המקבל והתורם, תרופות, מאפיינים אקוגרפיים, השתלת קוצב קבוע, שבץ, ותמותה לאחר HTX.

תוצאות המחקר הראו כי 332 מטופלים (52%) היו ללא AF לפני ואחרי HTX,י15 מטופלים (2.3%) היו ללא AF לפני HTX אך התייצגו עם AF אחריו, 219 (34.3%) היו עם AF לפני אך לא לאחר HTX, ו-73 (11.4%) היו עם AF לפני ואחרי HTX. מטופלים עם AFלפני ואחרי HTX היו עם תמותה מוגברת שנה לאחר ההשתלה (39.7%) בהשוואה לאלה שהיו ללא AF לפני או לאחר HTXי(18.1%, P<0.01). כמו כן, החוקרים מצאו כי עליה מוגדלת, תפקוד חדרי לקוי, אי ספיקה מיטראלית, שבץ בתוך שנה, והשתלת קוצב לב קבוע בתוך שנה היו בסיכויי מוגבר להימצא אצל מטופלים שהיו עם AF לפני ואחרי השתלה. החוקרים מצאו סיכון מוגבר פי 6 לפרפור עליות לאחר השתלה אצל מטופלים עם AF לפניה (יחס הסיכונים: 6.59, רווח בר-סמך: 3.72-11.65, P < 0.01).

החוקרים סיכמו כי פרפור עליות לפני השתלת לב היווה גורם סיכון לפרפור עליות בעקבות השתלה, השתלת קוצב לב קבוע, ותמותה בעקבות השתלת לב.

מקור: 

Fabrice F. Darche  et. al (2021) ESC Heart Failure DOI: https://doi.org/10.1002/ehf2.13552

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  השתלת לב,  פרפור עליות
תגובות