מחקרים

אנמיה בחולים קשים עם תסמונת הכשל הנשימתי החריף

חוקרים סבורים כי רמות ההמוגלובין קשורות במידה מסוימת לתוצאים הגופניים לאחר השחרור, בחולים ששרדו את תסמונת הכשל הנשימתי החריף

עירוי לחולה המטולוגי. אילוסטרציה

ידוע כי אנמיה הינה ממצא נפוץ במהלך מחלה קשה ולעתים קרובות אף ממשיכה לאחר השחרור מבית החולים. עם זאת, אין הבנה טובה של הקשר הפוטנציאלי בין אנמיה לתוצאים הגופניים לאחר מחלה קשה. מטרת החוקרים הייתה להעריך את הקשר בין רמות ההמוגלובין ביחידה לטיפול נמרץ ובשחרור מבית החולים לבין המצב הגופני של המטופל לאחר תקופת מעקב של 3 חודשים, בקרב שורדים של ARDSי(acute respiratory distress syndrome).

החוקרים ערכו אנליזה משנית של מחקר עוקבה פרוספקטיבי רב-מרכזי עם 195 ניצולי ARDS שעברו הנשמה מלאכותית מ-13 יחידות לטיפול נמרץ ב-4 בתי חולים אוניברסיטאיים בבולטימור, מרילנד. החוקרים ביצעו רגרסיה רב משתנית על מנת להעריך את הקשרים בין רמות ההמוגלובין ביחידה לטיפול נמרץ ורמות המוגלובין בשחרור מבית החולים, לבין מדדים שונים המאפיינים את המצב הגופני של המטופל, לאחר 3 חודשים - כולל כוח שריר (ציון ב-Medical Research Council), יכולת לבצע מאמץ (על סמך מבחן של מרחק הליכה ב-6 דקות) ותפקוד פיזי מדיווח עצמי (על סמך שאלון SF-36v2י(36-Item Short-Form Health Survey) וציון בסולם ADLי(Activities of Daily Living).

החוקרים מצאו כי ההמוגלובין החציוני בטיפול נמרץ היה 9.5 (טווח בין רבעוני של 8.5-10.7) ו-10.0 בשחרור מבית החולים (טווח בין רבעוני של 9.0-11.2) גרם/ד"ל. כאשר ערכו אנליזות רגרסיה רבות משתנים, מצאו כי ריכוזי המוגלובין גבוהים יותר בשחרור מהיחידה לטיפול נמרץ (לכל 1 גרם/ד"ל) היו קשורים לאחוז גבוה יותר מהחזוי במבחן ההליכה ב-6 דקות (3.7%, רווח בר-סמך 95%: 0.8%-6.5%, P = 0.01) ופחות סעיפי תלות בסולם ה-ADL (-0.2, רווח בר-סמך 95%: (-0.4)-(-0.02), P = 0.02), כעבור 3 חודשים, אך לא היו קשורים לאחוז מכוח השריר המקסימלי (0.7%, רווח בר-סמך 95%: -0.9-2.3, P = 0.37) או הציון בשאלון SF-36v2 (0.8, רווח בר-סמך 95%: -0.3-1.9, P = 0.15). לבסוף, נמצא כי הקשרים בין התוצאים הגופניים לבין ריכוזי ההמוגלובין במועד השחרור מבית החולים היו היו דומים מבחינה איכותית, אך אף אחד מהם לא היה מובהק סטטיסטית.

החוקרים הגיעו למסקנה כי בקרב חולים ששרדו ARDS, ריכוזי המוגלובין גבוהים יותר בשחרור מהיחידה לטיפול נמרץ, אך לא בשחרור מבית חולים, היו קשורים באופן מובהק לשיפור ביכולת לבצע מאמצים ופחות סעיפי תלות בסולם ה-ADL. הם סבורים כי יש צורך במחקרים עתידיים להערכה נוספת של הקשרים הללו.

מקור: 

Warner, M. A. et al. Journal of Intensive Care Medicine 2021; 36(5); 557-565; https://doi.org/10.1177/0885066620913262

נושאים קשורים:  מחקרים,  כשל נשימתי,  כשל נשימתי חריף,  אנמיה,  טיפול נמרץ
תגובות