COVID-19 בישראל

בתיה"ח יוכלו לפתוח עוד מחלקות קורונה ללא אישור נציבות המדינה

משרד הבריאות הנחה את המרכזים הרפואיים לבחון הפחתה בפעילות האלקטיבית ולפתוח מחלקת קורונה נוספת כאשר במחלקה הפעילה התפוסה מגיעה ל-80%

ירידה גם במספר המאושפזים. צילום: נתי שוחט/ פלאש 90

לנוכח העלייה בתחלואה ועומסים שהולכים ומתגברים בבתי החולים, הנחה משרד הבריאות בתחילת השבוע את כל המרכזים הרפואיים לבחון הפחתה בפעילות האלקטיבית - הליכים רפואיים הכרחיים אך לא דחופים - וכן לפתוח עוד מחלקת קורונה מיד כאשר במחלקה פעילה התפוסה מגיעה ל-80%, וכל זאת מבלי לקבל אישור מנציבות שירות המדינה.

נציב שירות המדינה החליט להאציל למנהלים האדמיניסטרטיביים של בתי החולים הממשלתיים את הסמכות לפתוח מחלקות קורונה נוספות בבתי החולים, לצד תוספת תקני כוח אדם - ללא צורך במתן אישור נוסף מהנציבות. ההנחיה העדכנית כוללת בנוסף היערכות לקליטת יותר חולים ביחידות המלר"ד ומחלקות מיון. הפחתת הפעילות האלקטיבית אמורה להיבחן בכל בית חולים בהתאם ליכולתו.

ד"ר מיקי הלברטל, מנהל המרכז הרפואי רמב"ם, מסר לוואלה כי לפחות בצפון הארץ, רוב החולים מעל גיל 60 בגל הנוכחי מחוסנים בשתי מנות או לפחות במנה אחת, אולם החולים מתחת לגיל הזה לא מחוסנים. "בית החולים מצפה בכיליון עיניים לתוספת התקנים שהובטחה", אמר הלברטל והוסיף: "כעת הציפיה לעניין הזה מעודדת את הצוות הרפואי להתמודד עם העומסים הניכרים".

רמב"ם נערך להרחבת יכולת אשפוז חולי קורונה ויפתח מתחם נוסף לטיפול בהם. כמו כן יש כוונה לפתוח את בית החולים התת-קרקעי הממוגן למטרה זאת, כמו בגל השלישי של המגיפה.

נושאים קשורים:  מחלקת קורונה,  משר הבריאות,  נציבות המדינה,  ד"ר מיקי הלברטל,  בית החולים רמב"ם,  טיפולים אלקטיביים,  19-COVID,  קורונה,  חדשות
תגובות