מחקרים

איפטסרטיב ופקליטקסל בסרטן שד שלילי לשלושת הסמנים

תוצאות המחקר הדגימו כי איפטסרטיב ופקליטקסל הובילו לשרידות כוללת ארוכה יותר מספרית לעומת פקליטקסל ואינבו בחולות עם סרטן שד שאינו נתיח, מתקדם מקומית או גרורתי השלילי לשלושת הסמנים

תוצאות קודמות ממחקר ה-LOTUS הדגימו כי הוספה של התרופה איפטסרטיב המעכבת את ALK יחד עם הכימותרפיה פקליטקסל כטיפול קו ראשון משפרת שרידות ללא התקדמות מחלה בחולות עם סרטן שד שאינו נתיח, מתקדם מקומית או גרורתי השלילי לשלושת הסמנים (aTNBC). השפעת הטיפול גדולה במיוחד בחולות עם שינויים בגנים PIK3CA, AKT1 ו-PTEN. איתור השינויים הגנומיים במסגרת המחקר בוצע באמצעות בדיקת FoundationOne. כעת החוקרים מדווחים על תוצאות סופיות מהמחקר העוסקות בשרידות כוללת.

משתתפות המחקר חולקו לקבוצות לפי קבלת טיפול נאואדג'ובנטי קודם, הזמן ללא קבלת כימותרפיה וסטטוס PTEN וחולקו ביחס של 1:1 לקבל פקליטקסל ואיפטסרטיב או פקליטקסל עם אינבו כל 28 ימים עד להתקדמות מחלה או התפתחות רעילות.

קבוצת ה"כוונה לטפל" במחקר כללה 124 נשים. תוצאות המחקר הדגימו כי שרידות כוללת הייתה ארוכה באופן מספרי בקבוצת הטיפול המשולב לעומת קבוצת הכימותרפיה עם זמן שרידות כוללת חציוני של 25.8 חודשים לעומת 16.9 חודשים (יחס סיכונים, 0.8; רווח בר-סמך 95%: 0.5-1.28). שיעור השרידות הכוללת לאחר שנה עמד על 83% בקבוצת הטיפול המשולב לעומת 68% בקבוצת הפקליטקסל. גם בקבוצת המשתתפות עם שינויים מועטים ב-PTEN ובקבוצת הנשים עם שינויים ב-PIK3CA,יAKT1 ו-PTEN הודגמה שרידות כוללת גבוהה יותר (מספרית) בנשים אשר קיבלו איפטסרטיב ופקליטקסל לעומת פקליטקסל בלבד.

תוצאות המחקר מדגימות כי ישנה מגמה המצביעה על יתרון לטיפול המשולב עם איפטסרטיב ופקליקטסל לעומת פקליטקסל בלבד בהיבט שרידות כוללת. אנליזה של תת הקבוצות השונות מוגבלת לאור המספר הקטן של המשתתפות וההטרוגניות של סרטן השד.

מקור: 

Dent, R., Oliveira, M., Isakoff, S.J. et al. Final results of the double-blind placebo-controlled randomized phase 2 LOTUS trial of first-line ipatasertib plus paclitaxel for inoperable locally advanced/metastatic triple-negative breast cancer. Breast Cancer Res Treat (2021). https://doi.org/10.1007/s10549-021-06143-5

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדיקה גנומית,  ריצוף הדור הבא,  סרטן שד,  איפטסרטיב,  פקליטקסל
תגובות