מחקרים

הערכת סיכון לאירועים חמורים במטופלים עם דיכאון כתוצאה מטיפול עם נזעי חשמל

חוקרים לא מצאו ראיות לכך שטיפול עם נזעי חשמל מעלה את הסיכון לאירועים רפואיים חמורים בקרב מטופלים עם דיכאון

09.08.2021, 15:30
נזעי חשמל (אילוסטרציה)

ניסויים קודמים אשר בחנו את הסיכון לסיבוכים כתוצאה מטיפול עם נזעי חשמל הציגו תוצאות מבלבלות וייתכן תרמו לחוסר שימוש בשיטה זו. מטרת החוקרים הייתה להשוות את הסיכון לאירוע רפואי חמור, שהוגדר כאירוע אשפוז או מוות, בין מטופלים עם דיכאון שטופלו עם נזעי חשמל למטופלים שלא טופלו עם נזעי חשמל.

במחקר רטרוספקטיבי זה ביצעו החוקרים זיווג לפי ציון הנטייה (propensity score). החוקרים השתמשו במידע אדמיניסטרטיבי רפואי מבוסס אוכלוסייה, ומשם אספו מידע לגבי מבוגרים שאושפזו עם דיכאון בבתי חולים פסיכיאטרhים באונטריו, קנדה, למשך למעלה מ-3 ימים בין אפריל 2007 ו-פברואר 2017. חשיפה לנזעי חשמל הוגדרה כאירוע אחד או יותר של שימוש בקוד התשלום במהלך האשפוז. יחידת המחקר הייתה אשפוזים אינדיבידואלים, ובוצע זיווג על פי ציון הנטייה בין חשופים לטיפול ולא חשופים. מטרת החוקרים הייתה להעריך את אפקט הטיפול בנזעי חשמל. התוצא הראשי היה תוצא מורכב שהוגדר כאירוע רפואי חמור. אירועים אלה הוגדרו כסיבת אשפוז שאינה פסיכיאטרית או מוות שאינו תוצאה של התאבדות תוך 30 יום מקבלת הטיפול או מיום זיווג הלא חשופים. את שינוי האפקט בחנו החוקרים באמצעות מבחני אינטראקציה ל-3 תת-קבוצות קליניים רלוונטיים (מין, נוכחות תסמינים פסיכוטיים וקוטביות ההפרעה). התוצאים המשניים שהוגדרו הם אשפוז שאינו פסיכיאטרי ומוות שאינו תוצאה של התאבדות לכוד, מוות כתוצאה מהתאבדות ואירועים רפואיים חמורים ספציפיים.

ניתוח הנתונים לפי זיווג על פי ציון הנטייה התבצע על 10,016 תיקי אפשוז (6,628 נשים, 3,388 גברים). הגיל הממוצע עמד על 56.6 שנים (ס"ת 16.3) ולא היה מידע לגבי המוצא האתני של המטופלים. לזיווג נמצאו 65,818 אשפוזים מתאימים, מתוכם זווגו 5,008 זוגות ביחס של 1:1 בכל קבוצת חשיפה.

תוצאות המחקר הראו כי בקבוצה שטופלה עם נזעי חשמל נצפו 0.25 אירועים רפואיים חמורים לשנת אדם לעומת 0.33 אירועים לשנת אדם בקבוצה שלא טופלה עם נזעי חשמל (יחס סיכון לפי סיבה ספציפית HR=0.78; רב"ס 95% 0.61-1.00). בנוסף, הראו התוצאות כי בקבוצת החשופים הסיכון להתאבדות היה נמוך באופן מובהק סטטיסטית בהשוואה לקבוצת הלא חשופים (5> מתוך 5,008 אשפוזים בקבוצת החשופים לעומת 11 (0.2%) מתוך 5,008 אשפוזים; p<0.03). בהשוואה לדיכאון חד קוטבי, היה קשור דיכאון דו-קוטבי בהפחתה משמעותית יותר של הסיכון לאירועים רפואיים חמורים כתוצאה מטיפול עם נזעי חשמל. בנוסף, לא נמצא קשר בין החשיפה לטיפול ואשפוז לא פסיכיאטרי או מוות שאינו תוצאה של התאבדות לכוד, וגם לא נמצא קשר בין החשיפה לטיפול ואירועים רפואיים חמורים ספציפיים.

במחקר זה, לא מצאו החוקרים ראיות לכך שטיפול עם נזעי חשמל יכול להגביר את הסיכון לאירוע רפואי חמור בקרב מטופלים המאושפזים עם דיכאון. כמו כן, נמצא שהטיפול הביא לירידה משמעותית יותר בסיכון להתאבדות, המעיד על כך שייתכן ויתרונות הטיפול עם נזעי חשמל עולים על החסרונות באולוסייה זו.

מקור: 

Kaster T. et al. The Lancet Psychiatry (2021). https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00168-1

נושאים קשורים:  מחקרים,  דיכאון,  הפרעה דו-קוטבית,  נזעי חשמל
תגובות