דעות

יש להשתחרר מהתפישה המעוותת של שוויון - מיסוי הביטוחים הפרטיים לא ירפא את מערכת הבריאות

הפתרון של מיסוי הביטוח הפרטי, כפי שמתוכננת הממשלה לקבוע בחוק ההסדרים, יעשה בדיוק את ההפך: יקטין את כמות המבוטחים, יגדיל את העומסים על המערכת הציבורית ויבטיח שתמשיך לאכזב את הציבור בישראל. ד"ר אודי פרישמן מציג הצעה חלופית

רפואה פרטית. אילוסטרציה

מערכת הבריאות של מדינת ישראל מורכבת משתי מערכות, הפרטית והציבורית. הן אינן זהות בגודלן וגם לא בחשיבותן אבל הן קיימות. הדלק הפיננסי שמפעיל את המערכת הפרטית הם הפרמיות שמשולמות עבור ביטוחי הבריאות הפרטיים. בתעשיה זו יש מיליארדים רבים של שקלים שמערכת הבריאות הציבורית אינה מנצלת אותם ואינה נהנית מהם, בגלל קיבעון מחשבתי.

חצי מהציבור מבוטח בביטוח פרטי, וניצול נכון של משאבים אלה על ידי המערכת הציבורית היה יכול לפתור בעיות רבות במערכת הזו כאשר התקציב זה רק אחד מהם. אבל מקבלי ההחלטות אינם עושים דבר בכיוון הנכון. שורשי הכישלון עמוקים. מערכת הבריאות מעולם לא נוהלה כראוי ולצערי ממשיכה בניהול כושל גם היום. קיוויתי שהממשלה החדשה, המשוחררת מכבלי העבר, תוכל להסתכל על המערכת בראש פתוח, חדשני ויצירתי ולא תהיה נעולה בטעויות העבר אבל כנראה טעיתי.

הדרך להעלאת הרפואה בישראל על דרך המלך עוברת, בין השאר, בחיבור חכם בין הרפואה הפרטית לציבורית. עלינו להשתחרר מהתפישה המעוותת של שוויון ועל הרפואה הפרטית להיות הקטר המושך את מערכת הבריאות קדימה.

המערכת הפרטית, ובכלל זה הביטוחים הפרטיים, תוכל להיות הבסיס לתכנית מימון של כלל המערכת הציבורית, לא כעונש כהמלצת האוצר אלא כהטבה

עלינו להבין שרפואה פרטית, אם ניתן לה המקום הראוי לה, אינה באה על חשבון המשאבים הקיימים אלא מפתחת אותם. המערכת הפרטית, ובכלל זה הביטוחים הפרטיים, תוכל להיות הבסיס לתכנית מימון של כלל המערכת הציבורית, לא כעונש כהמלצת האוצר אלא כהטבה.

מערכת הבריאות של ישראל ממותגת היטב, יש לה שם ומוניטין טובים וצוותים רפואיים טובים ומיומנים, אבל יש פער משמעותי בין השם הטוב לאיכות האמיתית. מערכת הבריאות שלנו מציעה לאזרחי המדינה הרבה פחות ממה שהיתה יכולה להציע וממה שהייה צריכה להציע. החשש העיקרי הוא שמצב זה יחמיר מאוד בטווח הארוך.

תוחלת החיים הממוצעת בישראל גבוהה במיוחד והיא נובעת בין השאר ממגוון גורמים שאינם קשורים ישירות לאיכות הרפואה בישראל. גולת הכותרת המעידה על הבעייתיות הקשה של המערכת מתגלית כאשר אנו רואים שבפרמטר החשוב של "מוות בר מניעה", ישראל נמצאת רק במקום ה-18 בקרב מדינות ה-OECD, ובמוות בבתי חולים ממחלות זיהומיות ישראל מככבת במקום הראשון.

הסיבות העיקריות לחוסר הצלחתה של המערכת הן העדר אסטרטגיה, תפישה שגויה של ה"שוויון" הרצוי וחוסר הסכמה לגבי מקורות המימון של המערכת.

העברת כובד המשקל לטיפול בקהילה

טענה שחוזרת על עצמה כמעט בכל הזדמנות היא שחסר כסף במערכת הבריאות ושכל הפתרונות לחוליי המערכת תלויים  בהגדלת המשאבים מתקציב המדינה. זו תפישה שגויה. הבעיה העיקרית היא העדר תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח שיודעת להביא בחשבון את צורכי המערכת בטווח הארוך, ניהולה והוצאתה אל הפועל. עיקרי התכנית צריכים לכלול: הסדרת מערכות היחסים בין הפרטי לציבורי, העברת כובד המשקל מבית החולים לקהילה, קביעת עקרונות חדשים למימון מערכת הבריאות, חקיקת החוק למדיניות בריאות לאומית שישלים את חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

חלק ממימון הביטוחים הפרטיים ייעשה על ידי המעסיקים, כשהממשלה מסייעת ומכירה בהוצאות אלו לצורכי מס, בדיוק כפי שהיא מכירה בהוצאות קרן פנסיה וביטוח אובדן כושר עבודה, וחלק ימומן על ידי העובד עצמו

רפואה פרטית נחוצה כדי לאפשר חופש בחירה – ברופא, במיקום ובעיתוי של קבלת הטיפול הרפואי. זכות הבחירה אינה רק זכות מקודשת שיש לשמור עליה מכל משמר, היא גם טבע הטבוע בנו. במערכות שאינן מאפשרות בחירה מעל השולחן, מתקבלות תוצאות של רפואה שחורה ואפליה לטובת מקורבים ועשירים מתחת לשולחן. חשוב להבין שהרפואה הפרטית אינה חותרת תחת השוויון, אלא להפך, תורמת לו, וכי הרפואה הפרטית אינה טפיל שחי על חשבון הרפואה הציבורית אלא זרוע משלימה והכרחית להבטיח רפואה ציבורית טובה יותר.

הביטוח הפרטי איננו כלי לעשירים בלבד

ביטוח הוא כלי קפיטליסטי להשגת יעדים סוציאליסטיים, הוא כלי העזר המאפשר את הרפואה הפרטית ומבטיח את המימון שלה גם לאנשים שאין ידם משגת לשלם עבור שירותים יקרים. ביטוח הוא מכשיר כלכלי מודרני שבו הרבה אנשים משלמים מעט כסף על מנת שמעט אנשים הזקוקים לטיפול הרפואי יקר יוכלו לממן אותו, ובכך הוא גם כלי המגביר את יכולת הבחירה ואת השוויון. הביטוח איננו פוגע במערכת הבריאות הציבורית אלא מסייע לקיומה. אם נבין זאת, נוכל לעשות שימוש בכלי חשוב זה כנדבך נוסף לצד מערכת הבריאות הציבורית לשיפור השירות הרפואי בישראל והגדלת מקורות המימון שלו.

מימון מערכת הבריאות יתחלק בין שישה גורמים: תקציב המדינה הכללי, מס הבריאות הייעודי, חברות הביטוח, המעסיקים, התעשייה הפרמצאוטית וכן צרכן הבריאות הפרטי.

רופא שיבחר לעבוד במערכת הציבורית יעבוד רק בה, כשהאופק הפיננסי שלו יהיה השר"מ. רופא שיבחר לעבוד במערכת הפרטית יוכל לעבוד בה אך לא יוכל להיות רופא שר"מ ולקבל תפקיד ניהולי בבית החולים הציבורי

מבוטחים בחברות הביטוח יוכלו לקבל טיפול רפואי במתקני המערכת הציבורית (שר"מ – שירותי רפואה משותפים, ראו להלן) במימון חברות הביטוח וכך ייפתח מקור הכנסות נוסף לבתי החולים הציבוריים. חלק ממימון הביטוחים הפרטיים ייעשה על ידי המעסיקים, כשהממשלה מסייעת ומכירה בהוצאות אלו לצורכי מס, בדיוק כפי שהיא מכירה בהוצאות קרן פנסיה וביטוח אובדן כושר עבודה, וחלק ימומן על ידי העובד עצמו. כצעד משלים, התעשייה הפרמצאוטית תשתתף במימון תרופות וטכנולוגיות יקרות לאוכלוסיה החלשה שאין באפשרותה להצטייד בביטוח פרטי לפרק הזמן שבין יציאת הטכנולוגיה לשוק עד לכניסתה לסל הבריאות.

תיעשה הפרדה מלאה בין המערכת הפרטית למערכת הציבורית. רופא שיבחר לעבוד במערכת הציבורית יעבוד רק במערכת הציבורית (לרבות בקופת חולים), כשהאופק הפיננסי שלו יהיה השר"מ. רופא שיבחר לעבוד במערכת הפרטית יוכל לעבוד בה אך לא יוכל להיות רופא שר"מ ולא יוכל לקבל תפקיד ניהולי בבית החולים הציבורי. המערכות לא תילחמנה האחת בשנייה באופן מזיק כי התחרות ביניהם תהיה בריאה, תורמת לאיכות הרפואה ולזמינות השירות ומקורות המימון שלה יהיו מוגדרים.

יוקם בבתי החולים הציבוריים מערך של שירותי רפואה משותפים – "שר"מ": השר"מ יאפשר מתן שירותים רפואיים פרטיים בתשלום מכיס המטופל או בהשתתפות חברות הביטוח במתקני המערכת הציבורית, בכל שעות היממה, על ידי רופאים שאינם מהווים עוד חלק מהצוות האורגני של בית החולים הציבורי.

הרופאים שיהיו מורשים לבצע שר"מ יהיו רופאים ותיקים במערכת הציבורית, שסיימו קדנציה ניהולית אחת או יותר במערכת הציבורית, תרמו את תרומתם למערכת, ובחרו להישאר בה ולנתח חולים באופן פרטי במתקנים הציבוריים. בין הצוות הציבורי לרופאי השר"מ תתפתח תחרות בריאה על ליבו של החולה שתביא לשיפור השירות ואיכות והטיפול שיקבל החולה בבית החולים הציבורי. בנוסף, עצם העובדה שרופאים ותיקים יישארו בבית החולים הציבורי ויוכלו בכל עת לסייע מנסיונם, תתרום אף היא להעלאת רמת הרפואה בבית החולים.

הפתרון של מיסוי הביטוח הפרטי, כפי שמתכנמת הממשלה לקבוע בחוק ההסדרים, יעשה בדיוק את ההפך: יקטין את כמות המבוטחים, יגדיל את העומסים של המערכת הציבורית ויבטיח שמערכת הבריאות שלנו תמשיך לאכזב את הציבור בישראל.

הכותב הוא מומחה למדיניות בריאות העומד בראש 'קבוצת ד"ר פרישמן' וחברת הייעוץ פרש קונספט; לשעבר סגן מנהל בית החולים אסותא, סמנכ"ל חברת הפניקס, מנכ"ל החברה הכלכלית של קופ"ח לאומית, יועץ לשר הבריאות

נושאים קשורים:  ד"ר אודי פרישמן,  דעות,  רפואה פרטית,  חוק ההסדרים,  שר''פ,  ביטוחי בריאות,  חדשות,  מערכת הבריאות
תגובות
אנונימי/ת
05.08.2021, 10:47

רופא שסיים קדנציה ניהולית אחת הוא רופא שיוצא לגימלאות. למה שכל רפא בכיר לא ישתתף בתוכנית השר"מ? המערכת הציבורית לעולם לא תוכל לתגמל את מי שעובד בה בצורה שיתוגמל בשר"מ. לכן התחרות שתווצר לא תהייה בריאה אלה מלוכלכת. השאלה נוספת היא גם מה אחריות הכונן או התורן של המערכת הציבורית לגבי חולה שמאושפז במחלקה ונותח על ידי רופא שתוגמל מחברת ביטוח?
בקיצור דרושה רפורמה כללית של קדנציות ניהולים מוגבלות בזמן, קביעת שכר מתאים ומכובד לעובדי מערכת ציבורית, תגמול לרופא פנימי הנקרא ליעץ לחולה במערכת הפרטית ועוד ועוד

אנונימי/ת
06.08.2021, 09:45

אין ספק שיש צורך להקטין את הכנסות הרופאים ברפואה הפרטית וזהו רק אחד הצעדים.
אבל, אין לכך כל משמעות אם לא יינתנו צעדים מקבילים לקידום הרפואה הציבורית: תיקצוב קיצורי תורים וססיות נוספות, הגברת התחרות בין בתי החולים על ליבו של החולה ( ולא על ליבו של מנהל קופת החולים), והכנסת פולטיימרים בשכר הולם החל מהיום הראשון לעבודת המומחה.
וכמובן שיפור סביבת העבודה - קציבת כהונת מנהלי המחלקות , קיצור התורנויות ועזקרה לרופאים ע"י הכנסת תומכי רופא למיניהם.

ד״ר פרישמן על איזה רפואה ״פרטית״ אתה מדבר? מערכות הבריאות של השב״ן וחברות הביטוח הן מערכות מקבילות וציבוריות לחלוטין! שמנסות לתת לאזרחים את מה שהמערכת הציבורית כשלה וכושלת מלתת. כשאתה מישתמש בשם המפורש, ״פרטי״ , אתה מצייר לאזרחים את תמונת השכר של 10 הרופאים שמרוויחים הון עתק, ושהאוצר טורח לפרסם כל שנה מחדש . חדל! גם השב״ן וגם חברות הביטוח חיים בעיקר מעמך ישראל , ומשלמים לרופאים מחירים בין מצחיקים למעליבים. ועל אלו ליברמן מתכוון לטפס.
חדל מלקרוא לשירות רפואי אלמנטרי, שהמדינה כושלת מלתת לאזרחיה הניזקקים , בשם רפואה פרטית. אתה משתתף בעיוות המציאות ועושה עוול לחבריך הרופאים.

אנונימי/ת
10.09.2021, 12:38

אתה לא יודע על איזה פרטית מדברים, אתה!!!
פרישמן מצייר גם את ההשתכרות שלך!!
תהיה גבר ותציג את ההכנסה השנתית שלך בפני הציבור, ליברמן והורביץ יודעים אותה, ורק אחר כך תראה עד כמה אתה מסכן שבלי הרפואה הפרטית יקשה עליך להתקיים.

06.08.2021, 23:40

במציאות של היום קיימת תחרות על רפואת מומחים בין קופות החולים לבין בתי החולים. הקופות מתמרנות את המבוטחים על ידי הערמת קשיים על הפנייה למרפאות מומחים בבתי החולים. תכנית הש.ר.ם שלך יכולה להתבצע בבתי החולים הציבוריים על ידי תאגידי הבריאות הקיימים ולפרנס הרבה רופאים מומחים שנאלצו לפרוש בשיא ולחפש את עצמם במסגרות אחרות, בשכר נמוך ותנאי העסקה מבזים.

אנונימי/ת
07.08.2021, 03:12

המס הזה יפגע גם באלו שחייבים להשלים הכנסה בפרטי בגלל משכורת בסיס מגוחכת בבית החולים, ולא רק באלו שגורפים את השמנת והמליונים. היה מקום, במקום להטיל מס כזה, לעשות הפרדה טובה יותר בין הפרטי לציבורי, לפתח מנגנון הוגן וסלקטיבי בו עלות אשפוז של מטופל פרטי שהסתבך מושתת על חברות הביטוח, להגביל את היכולת של בעלי תפקידים ניהוליים לעבוד בפרטי, ובמקביל להכיר בהם כפול טיימרים, וכו'. המס הזה לא יעשה טוב לצערי לאף אחד.

אנונימי/ת
07.08.2021, 03:17

מה במודל מונע מרופא בכיר לעזוב לפרטי בכל רגע במקום להתייבש עד השרמ? רק העניין והיוקרה? אם כן, זה לא יספיק לדעתי.
נכון יותר לדעתי לתגמל היטב בכירים הציבורי לעבוד כפולטיימרים, בו בזמן שבזאת נאסר עליהם לעבוד בפרטי. הרבה רופאים יוותרו על 10k בחודש בשביל לא להתנהל מול חברות ביטוח, תיק עצמאי, ונסיעה למרפאה פרטית וכו'.