מחקרים

טיפול אנזימטי חליפי במקרי LAL-D: סקירת ספרות שיטתית

חוקרים סבורים כי טיפול אנזימטי חליפי עם Sebelipase alfa הינו יעיל ובטוח בחולי LAL-D

תרופות, מחלות נדירות. אילוסטרציה

ידוע כי מחלת LAL-Dי(Lysosomal acid lipase deficiency) הינה הפרעה גנטית נדירה מאוד, הנגרמת על ידי מוטציה בשם LIPA. עוד ידוע כי למחלה ישנן שתי הופעות קליניות שונות בבני אדם: מחלת וולמן בתינוקות ומחלת אחסון של כולסטריל אסטר, בילדים ומבוגרים. שני המצבים מאופיינים על ידי רמות גבוהות של טרנסאמינזות בסרום, דיסליפידמיה, הסננה שומנית חמורה של הכבד ופיברוזיס או שחמת מואצים, התורמים לשיעור המוגבר של תמותה מוקדמת.

עם זאת, לאחרונה השיקו תרופה בשם sebelipase alfa (שהינה למעשה LAL הומני רקומביננטי), במטרה לטפל בפתולוגיה הבסיסית של המחלה. מטרת החוקרים בסקירה שיטתית זו הינה להעריך את הבטיחות והיעילות של sebelipase alfa כטיפול ב-LAL-D.

החוקרים ערכו סקירה שיטתית על פי ההנחיות של PRISMAי(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). הם חיפשו באופן שיטתי ברישומים של ניסויים קליניים במאגרי המידע PubMed/Medline, ClinicalTrials.gov., ספריית Cochrane ו-Google Scholar, עד לחודש ספטמבר 2020. הם הכלילו בסקירה רשומות שדיווחו על לפחות אחת מהתוצאים המוגדרים. לאחר מכן, חישבו את הממוצע בתחילת ובסוף המחקר, יחד עם סטיית התקן עבור כל התוצאים. לצורך הערכת בטיחות החוקרים כללו את התדירות והפיזור הכללי של תופעות לוואי שונות.

החוקרים הכלילו באנליזה זו נתונים מחמישה מחקרים, עם סך של 110 חולי LAL-D. הם דיווחו כי הגיל הממוצע נע בין 2.57 חודשים בתינוקות ועד ל-31.6 שנים במבוגרים. החוקרים הגדירו את רמות הטרנסאמינזות בסרום (ALT ו-AST), הליפידים בסרום (כולסטרול כולל, טריגליצרידים, HDL ו-LDL), רמות ה-GGTי(gamma-glutamyl transferase) ואת נפח הכבד, כתוצאים המעידים על יעילות. הם חישבו את התוצאות המצטברות הסופיות בתור השינוי מתחילת המחקר ועד סוף הטיפול. החוקרים מצאו כי הייתה השפעה מובהקת הן על רמות הטרנסאמינזות בסרום והן על רמות הליפידים האחרים בסרום (p <0.01), בעוד כי ההבדלים ברמות ה-GGT ובנפח הכבד לא היו מובהקים (p = 0.35 ו-p = 0.08). לבסוף, החוקרים דיווחו כי רוב תופעות הלוואי הקשורות לעירוי היו נדירות וחומרתן סווגה כקלה עד בינונית.

החוקרים סבורים כי טיפול אנזימטי חליפי עם Sebelipase alfa הינו יעיל, בטוח ונסבל היטב ב-2 הסוגים של LAL-D.

מקור: 

Bashir, A. et al. Therapeutic Advances in Rare Disease 2021; https://doi.org/10.1177/26330040211026928

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות נדירות,  מחלה נדירה,  טיפול אנזימטי חליפי
תגובות