COVID-19 בישראל

מחוסנים עם מחלות רקע מוגנים יותר מפני מחלה קשה

ממצאי בדיקה של משרד הבריאות: בריאים שלא התחסנו נמצאים בסיכון גבוה יותר לחלות קשה בקורונה מאשר בעלי מחלות רקע שחוסנו

חיסונים לקורונה. צילום: אוליביה פיטוסי/ פלאש 90

ממצאי בדיקה שערך משרד הבריאות בקרב מאומתים לנגיף הקורונה בחצי השנה האחרונה הוכיחו את יעילות החיסונים לפי קבוצות הגיל השונות. דו"ח בנושא זה הופץ לתקשורת אתמול (א') במסגרת מסע ההסברה המוגבר הקורא לכל מי שלא התחסן והוא בן 12 ומעלה להתחסן מפני המחלה.

עורכי הבדיקה הדגישו: מחוסנים בעלי מחלות רקע מוגנים יותר מתחלואה קשה בהשוואה למי שלא התחסנו וללא גורמי סיכון.  הבדיקה ההשוואתית מקיפה את התקופה שבין ינואר ועד יולי השנה וכאמור היא בדגש על התחלואה הקשה.

בקרב בני 40 ומעלה עומד הפער בין בריאים שלא התחסנו לבין בעלי מחלות רקע שקיבלו את החיסון על פחות מ-1%, אולם בקרב בני 70 ומעלה הפער מגיע לכמעט 7%.

בקבוצת הגיל 49-40 נבדקו 2,605 מאומתים מחוסנים ללא מחלות רקע, שבעה מהם הגיעו לתחלואה קשה - 0.3%. כן נבדקו 31,568 מאומתים לא-מחוסנים ללא מחלות רקע - 544 הגיעו לתחלואה קשה - 1.7%. בקרב 389 מאומתים מחוסנים עם מחלות רקע, חמישה הגיעו לתחלואה קשה - 1.3%. בקרב 3,916 מאומתים לא-מחוסנים עם מחלות רקע, 155 הגיעו לתחלואה קשה - 4%.

בקבוצת הגיל 79-70, בקרב 725 מאומתים מחוסנים ללא מחלות רקע, 41 הגיעו לתחלואה קשה - 5.7%. בקרב  3,053 מאומתים לא-מחוסנים ללא מחלות רקע, 522 הגיעו לתחלואה קשה - 17.1%. מבין  727 מאומתים מחוסנים עם מחלות רקע, 80 הגיעו לתחלואה קשה - 11.0% ומבין 2,551 מאומתים לא-מחוסנים עם מחלות רקע, 526 הגיעו לתחלואה קשה - 20.6%.

המסקנה: החיסונים יעילים וקיימת הצדקה לקרא לציבור להתחסן מאחר שמחוסנים הם בעלי סיכוי טוב בהרבה לעומת לא מתחסנים, שלא לחלות באופן קשה. כמו כן, מחוסנים עם מחלות רקע נמצאו מוגנים יותר מפני תחלואה קשה בהשוואה לאלה שלא התחסנו ולא נושאים עימם כל גורם מסכן.

נושאים קשורים:  חיסון לקורונה,  מחלות רקע,  משרד הבריאות,  חדשות,  19-COVID
תגובות