מחקרים COVID-19

סיכון גבוה פי 2 לחלות בקורונה בקרב מי שהתחסנו לפני 5 חודשים

במחקר שנערך בקרב מבוטחי לאומית נמצא: באוכלוסיה גדולה של מתחסנים, ולאחר שזן דלתא כבר נפוץ בארץ, נמצא שיעור משמעותי גבוה של נדבקים בקרב מי שקיבל חיסון שני לפני יותר מ-142 יום

חיסון לקורונה. צילום: Abed Rahim Khatib /Flash 90

מחקר חדש שבוצע בקרב מבוטחי קופת החולים לאומית מצא כי הסיכוי לחלות בקורונה גדול פי 2 בקרב אלה שהתחסנו חיסון שני לפני יותר מחמישה חודשים.

ישראל הגיעה במהירות לשיעור גבוה מאוד של התחסנות ובכך הושגה שליטה מוקדמת על התפשטות הנגיף. באנליזה קודמת של מכון המחקר של לאומית שירותי בריאות נמצא שככל שעובר זמן מאז החיסון, רמת הנוגדנים יורדת, בקצב של כ-40% בחודש. הפעם בדקו החוקרים האם במקביל יש גם עלייה בהדבקה בקורונה ככל שעובר זמן מהחיסון, במיוחד לאור ההופעה של זן הנגיף דלתא.

המחקר בוצע בקרב מבוטחי לאומית מבוגרים מחוסנים שביצעו בדיקות PCR לנגיף הקורונה החל מ-1.6.21. הבחירה בבדיקות שנעשו לאחר מועד זה, משום שעל פי נתוני ריצוף, מתאריך זה לערך הזן הדומיננטי בארץ הוא וריאנט הדלתא (על פי נתוני הריצוף, 93% מ-173 הרצפים שבודדו בקרב מבוטחי לאומית אחרי תאריך זה היו מזן דלתא).

במחקר נכללו רק מחוסנים שביום הבדיקה חלפו לפחות שבועיים מאז החיסון השני ושלא היתה עדות לכך שחלו בעבר. כלומר, מחוסנים שאינם מחלימים. מי שנבדק יותר מפעם אחת במהלך התקופה נכלל רק בתאריך האחרון שבו עשה בדיקה. עבור כל נבדק חושב פרק הזמן בימים שעבר בין הזריקה השנייה של החיסון, עד לתאריך בדיקת ה-PCR. חושב החציון של הזמן שחלף, והנבדקים חולקו לשתי קבוצות (יותר או פחות מהחציון).

כמו כן, מאחר שמבצע החיסונים בוצע באופן מדורג והמבוגרים יותר חוסנו ראשונים, הנבדקים חולקו לפי קבוצות גיל בהתאם. החוקרים השתמשו בסטטיסטיקה תיאורית כדי להציג את המאפיינים הדמוגרפיים של חולים שנכללו במחקר. בנוסף, חושב הסיכון היחסי לחלות בהתאם למשך הזמן שחלף מהחיסון בכל אחת מקבוצות הגילאים.

תוצאות המחקר

28,064 מבוטחים ביצעו בדיקות PCR לקורונה מאז 1 ביוני 2021 לאחר שעבר לפחות שבועיים מהמנה השנייה של החיסון, מתוכם 423 (1.5%) היו חיוביים. הזמן החציוני בין המנה השנייה של החיסון ובדיקת ה-PCR היה כ-142 יום.

בגרף מס' 1 מוצגים אחוזי הבדיקות החיוביות, לפי קבוצות גיל, בכחול הבדיקות של אלה שעברו פחות מ-142 יום מאז החיסון, ובכתום אלה שעברו יותר מ-142 יום. בכל קבוצות הגיל, יש אחוז גבוה יותר של בדיקות חיוביות בקרב מי שעשה חיסון לפני יותר מ-142 יום. בטבלה 1 מופיעים המספרים, עם חישוב הסיכוי היחסי לבדיקה חיובית (ODDS RATIO) ורווח סמך

גרף 1. שיעור החולים בקרב מחוסנים לקורונה בתלות בגיל ובמשך הזמן שחלף מהחיסון

טבלה 1. הסיכון היחסי (OR) לחלות בקורונה בקרב מחוסנים, בתלות בזמן שחלף מהחיסון

טבלה 1. הסיכון היחסי (OR) לחלות בקורונה בקרב מחוסנים, בתלות בזמן שחלף מהחיסון

עוד עלה מהמחקר כי בקרב בני 60 ומעלה, 2.0% מ-6,278 הנדבקים שחוסנו לפני יותר מ-142 יום היו חיוביים, לעומת 1.0% מ-1,348 הנבדקים שחוסנו לפני פחות מ-142 יום. כלומר היתה סבירות של פי 1.92 להדבקה אצל מי שחוסנו לפני יותר מ-142 יום לעומת מי שחוסן לפני פחות מ-142 יום.

מבין בני 40 עד 59, 2.1% מ-5,697 הנבדקים שחוסנו לפני יותר מ-142 יום היו חיוביים, לעומת 1.0% מ-3,627 הנבדקים שחוסנו לפני פחות מ-142 יום. גם בקבוצת גיל זו היתה סבירות של פי 2.1 להדבקה אצל מי שחוסנו לפני יותר מ-142 יום. גם בקרב הצעירים בני פחות מ-39 היה הבדל מובהק בין אלה שחוסני לפני יותר ופחות מ-142 יום עם סבירות של פי 1.6 להדבקה בקרב מי שחוסן לפני יותר מ-142 יום.

החוקרים מסכמים כי באוכלוסיה גדולה זו של מתחסנים, ולאחר שזן דלתא כבר נפוץ בארץ, נמצא שיעור משמעותי יותר גבוה של נדבקים בקרב מי שקיבל חיסון שני לפני יותר מ-142 יום - גבול זה נבחר בשל היותו חציון, אך יש עלייה הדרגתית בסיכון ככל שחולף הזמן מהחיסון אחרי שלושה חודשים. ממצאים אלה מצטרפים לממצאים שהוצגו כאמור בעבודה קודמת בה הראו שבקרב מחוסנים ישנה ירידה ברמת הנוגדנים לאורך זמן. לכן, סבורים החוקרים, שככל שחולף הזמן מאז החיסון הסיכון להידבק בקורונה גדל וכי נתונים אלה מחזקים את הצורך לדון בשאלה מה מקומו של חיסון דחף - מנה שלישית – הן מבחינת עצם נחיצותו והן מבחינת התזמון שלו.

נושאים קשורים:  חיסון לקורונה,  הדבקה בנגיף,  וריאנט דלתא,  קופת החולים לאומית,  מחקר ישראלי,  חדשות,  19-COVID
תגובות