מחקרים

בחינה מחדש של Pupillographic Sleepiness Test (PST) בילדים ונוער

מחקר שהתפרסם בכתב העת Sleep Medicine הראה כי תוצאות PST נמצאו קשורים לירידה בשינה ולישנוניות במהלך היום

19.07.2021, 17:01

מטרת המחקר הייתה לפרסם מידע מחזק עבור Pupillographic Sleepiness Test (PST) בילדים ונוער. כמו כן החוקרים ביקשו להעריך את השימושיות במבחן זה לצורך אבחון ישנוניות יתר במהלך היום, ולבחון את הקשר בין תוצאות המבחן לבין תוצאים מקושרים לשינה.

המחקר בוצע בשיטת מחקר חתך שמטרתו הייתה לבחון את רמת הדיוק של מבחן אבחנתי זה. למחקר גויסו 47 מטופלים (גיל ממוצע של 10.6 שנים, טווח של 6-18 שנים) הנבדקים עברו שלושה מבחני PST; ב-9 בבוקר (T1), 11 בבוקר (T2) וב-1 אחר הצהריים (T3). בנוסף לכך הם עברו מבדק Multiple Sleep Latency Test (MSLT) ביום שנקבע מראש. יתרה מזאת, הם עברו שני מבחנים נוירוקוגנטיביים ומילאו שלושה שאלונים שעסקו בנושאים של איכות חיים, מסוגלות עצמית המקושרת לשינה ומאפיניים חברתיים.

החוקרים בדקו האם לערכי Z מתוקננים לפי מגדר של לוגריתם של Pupillary Unrest Index (z-lnPUI) יש קשר להשהיית שינה (Sleep Latency- SL) ולהשהיית שינה ממוצעת (Mean Sleep Latency-MSL) ולמשתנים של מבחני נוירוקוגנטיביים ושאלונים. ערכי סף נקבעו לפי ניתוח ROC.

תוצאות המחקר הדגימו קשר בין z-lnPUI ו-SL בכל שעות הבדיקה; rT1= -0.373, (p=0.011); rT2= -0.32, (p=0.028); rT3= -0.336, (p=0.022). בנוסף נמצא קשר בין z-lnPUI לבין MSL לפי שעות הבדיקה; rT1= -0.338, (p=0.02); rT2= -0.202, (p=0.173); rT3= -0.338, (p=0.433). ניתוח ROC הדגים כי השטח שתחת העקומה עבור 90.7% ורמות סף של PUI היו 12.6 מ"מ/דקה (בנים) ו-11.6 מ"מ/דקה (בנות). כמו כן נמצא קשר בינוני בין z-lnPUIT1 לבין זמן תגובה ושגיאות השמטה במבחנים נוירוקוגנטיביים (r=0.394, p=0.007; r=0.391, p=0.008).

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנו קשר בין תוצאות מבדקי PST ל-MSLT. ציון z-lnPUIT1 נמצא קשור לMSL ומבדקים אובייקטיביים ליכולת ריכוז. בהנתן ורמת הדיוק המחושבת תקינה, PST יכול להוות בדיקת סקר לבחון את עייפות הילדים והנוער. בעקבות מחקר זה יש ערכי ייחוס מותאמים למגדר.

מקור: 

Hannah von Lukowicz, et al (2021) “Validity of the Pupillographic Sleepiness Test for the diagnosis of daytime sleepiness in children and adolescents and its relationship to sleepiness-associated outcomes.” July 2021, p. 145-150.

נושאים קשורים:  מחקרים,  עייפות,  מערכת העצבים המרכזית,  עירנות,  היפרסומניה אידיופטית
תגובות