אדלימומאב

האם טיפול בהידרדניטיס סופורטיבה עם אדלימומאב באופן שבועי הינו בטוח ויעיל?

במחקר זה נבחנו היעילות והבטיחות של טיפול בהידרדניטיס סופורטיבה בעזרת אדלימומאב, ונמצא כי טיפול שבועי הינו בטוח, והוא יעיל יותר מטיפול בכל שבועיים

11.07.2021, 17:44

אדלימומאב (Adalimumab) משמש כתכשיר ביולוגי קו-ראשון לניהול של מחלת הידרדניטיס סופורטיבה (HS) בינונית עד קשה. בכתב העת Medicine פורסם מחקר שמטרתו להעריך את היעילות והבטיחות של אדלימומאב בקרב חולים אלה.

לצורך כך, החוקרים ביצעו סקירה שיטתית וכן מטה-אנליזה על פי הקווים המנחים של Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis. אומדנים מאוגדים, כלומר הפרש ממוצעים מתוקנן (SMD) והסיכון היחסי (RR), חושבו באמצעות מודל השפעה אקראית עם ניתוח רציף של הניסוי (trial sequential analysis-TSA). ההשפעות של מחקרים קטנים נבדקו באמצעות תרשימי Doi. וודאות הראיות (CoE) הוערכה על פי גישת "The Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation", וחושב המספר הדרוש לטיפול (NNT).

במחקר נכללו חמישה מחקרים מבוקרים אקראיים, שכללו 1,014 חולים. החוקרים ביצעו ניתוח תתי-קבוצות אודות אדלימומאב הניתן בגישה תת-עורית מדי שבוע או מדי שבועיים. אדלימומאב שניתן מדי שבוע היה מקושר לתגובה קלינית טובה יותר (RR 1.76, רווח בר-סמך [CI] 95%: 1.35-2.29; רווח בר-סמך מתוקנן ל-TSA: 1.01-3.08; CoE: נמוך; NNT = 5) ושיפור מובהק בציון modified Sartorius score (SMD = 0.45-, רווח בר-סמך 95%: 0.76- עד 0.13-; CoE: נמוך מאוד; NNT = 10) ומדד איכות החיים הדרמטולוגית (DLQI) (SMD = 0.47-, רווח בר-סמך 95%: 0.61- עד 0.32-; CoE: נמוך; NNT = 10).

לעומת זאת, טיפול עם אדלימומאב שניתן מדי שבועיים הביא לשיפור בציון modified Sartorius score בלבד. ה-RR המאוחד של תופעות הלוואי בשתי הקבוצות לא היה בעל מובהקות סטטיסטית בהשוואה לאינבו.

לסיכום, טיפול שבועי עם אדלימומאב הביא לא רק לתגובות קליניות טובות יותר מאשר אינבו, אלא גם לשיפור משמעותי בחומרת המחלה ובאיכות חייהם של חולים הסובלים מהידרדניטיס סופורטיבה בינונית עד חמורה. המחקר הנוכחי מספק ראיות התומכות בקווים המנחים העכשוויים, ומסייע בקבלת ההחלטות לניהול נכון של הידרדניטיס סופורטיבה בעזרת אדלימומאב.

מקור: 

Lu, JW et al. Medicine (Baltimore). 2021 Jun 4;100(22):e26190.doi: 10.1097/MD.0000000000026190.

נושאים קשורים:  אדלימומאב,  הידרדניטיס סופורטיבה,  איכות חיים,  מחקרים
תגובות