דלקת כבדית אוטואימונית

האם ניתן לנבא כישלון בטיפול סטרואידלי בחולים עם דלקת כבד אוטואימונית?

מצאו כי מדד SURFASA מנבא היטב את הכשלון הטיפולי בסטרואידים ותמותה או הצורך העתידי בהשתלת כבד בחולים עם מחלת כבד אוטואימונית חריפה

05.07.2021, 14:41

ישנה מחלוקת בנוגע לתזמון נכון לביצוע השתלת כבד בחולים עם דלקת כבד חריפה על רקע אוטואימוני (acute severe autoimmune hepatitis AS-AIH). מטרת המחקר הייתה לקבוע מהם הגורמים המנבאים התפתחות מחלת כבד עמידה לטיפול עם סטרואידים ולהציע מדד לזיהוי מטופלים אשר זקוקים להשתלת כבד באופן בהול.

המחקר בוצע בשיטת מחקר רטרוספקטיבי רב-מרכזי בין השנים 2009-2016. אבחנה של AS-AIH הייתה מבוססת על (I) אבחנה סבירה או מוחלטת של AIH על בסיס מדד IAIHG מפושט, (II) INR של 1.5 ומעלה ו/או רמות בילירובין מעל 200 מיקרומול/ליטר, (III) מטופל ללא רקע של AIH,י(IV) AIH מוכח לפי בדיקה היסטולוגית. התגובה לטיפול הייתה מבוססת על שרידות ללא צורך בהשתלת כבד כעבור 90 יום מהתחלת הטיפול. הערכת התפתחות המשתנים מתחילת הטיפול בסטרואידים (D0) ועד היום השלישי לטיפול  (D3) חושב לפי Δ%3 = (D3–D0)/D0. במחקר השתתפו סך הכל 128 מטופלים בגיל חציוני של 52 (טווח של 39-62) שנים, מתוכן 72% היו נשים.

תוצאות המחקר הראו כי השרידות הכללית הייתה 88%. 115 (90%) מהמטופלים קיבלו טיפול עם סטרואידים עם שיעור שרידות ללא צורך בהשתלת כבד של 66% כעבור 90 ימים. תחת ניתוח רב משתנים INR ביום התחלת הטיפול (יחס סיכויים של 6.85, רווח בר-סמך של 95%, 2.23-21.06,p=0.01), Δ%3-INR ≥0.1% (יחס סיכויים של 6.97; רווח בר-סמך של 95%, 1.59-30.46; p<0.01) ובילירובין Δ%3> -8% (יחס סיכויים של 5.14; רווח בר-סמך של 95%, 1.09-24.28, p<0.04) נמצאו בעלי יכולת חיזוי למחלה ללא תגובה לטיפול. מדד SURFASA:י-6.80+1.92∗(D0-INR)+1.94∗(Δ%3-INR)+1.64∗(Δ%3-bilirubin) אשר פותח על בסיס שילוב שלושת המשתנים המנבאים נמצא בעל יכולת ניבוי טובה לצורך בהשתלת כבד או מוות (שטח תחת העקומה=0.93; סגוליות של 88% ורגישות של 84%). למדד זה נמצא ציון סף של -0.9 אשר מתחתיו הסיכוי לתגובה לסטרואידים היה 75%. כאשר הציון גבוה מ-1.75, הסיכון להזדקק להשתלה או למות עמד על 85-100%.

מסקנת החוקרים הייתה כי בחולים עם AS-AIH, התחלת טיפול בסטרואידים ושינויים בערכי INR ובילירובין נמצאו מנבאים את הצורך בהשתלת כבד או מוות. תוך 3 ימים מהחלת טיפול בסטרואידים, שימוש במדד SURFSA הצליח לזהות מטופלים אשר צפויים לא להגיב לטיפול סטרואידלי אשר זקוקים להשתלת כבד. מדד זה צריך עוד לעבור הערכה נוספת במחקר פרוספקטיבי.

מקור: 

Eleonora De Martin, et al. (2021) “Early liver transplantation for corticosteroid non-responders with acute severe autoimmune hepatitis: The SURFASA score”. Journal of Hepatology, June 2021. Vol. 74, Issue 6, p. 1325-1334. doi.org/10.1016/j.jhep.2020.12.033

נושאים קשורים:  דלקת כבדית אוטואימונית,  השתלת כבד,  סטרואידים,  מדד פרוגנוסטי,  מחקרים
תגובות