סרטן ערמונית

האם ניתן לטפל בסרטן ערמונית עיקש?

במחקר שהתפרסם בכתב העת New England Journal of Medicine מצאו כי טיפול עם תכשיר רדיואקטיבי מסוג 177Lu–PSMA-617 מאריך שרידות עבור חולים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס, אך עם פרופיל בטיחות פחות

01.07.2021, 12:53
סרטן הערמונית. אילוסטרציה

סרטן ערמונית גרורתי שעמיד לסירוס נותר קטלני למרות ההתקדמות הרבה בעולם הרפואה. אנטיגן ממברנה מיוחד לערמונית (Prostate-specific membrane antigen-PSMA) מופרש ביתר במצב של סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס. לוטטיום-177 [(177Lu)–PSMA-617] הינו תכשיר לטיפול קרינתי אשר מספק קרינה של חלקיק בטא אל תאים המפרישים PSMA והסביבה המקירוסקופית שלהם.

המחקר בוצע בשיטת מחקר קליני שלב 3, תווית פתוחה במתכונת בינלאומית שמטרתה הייתה לבחון את יעילות הטיפול עם 177Lu–PSMA-617 בחולים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס אשר טופל בעבר בשיטות שונות. שיטות הטיפול הקודמות כללו נסיון אחד לפחות עם תרופות מקבוצת מעכבי מסלול העברת אותות של קולטנים לאנדרוגנים, או טיפול אחד או שניים בכימותרפיה מבוססת טקסן מבוססים טקסן. מטופלים אלו עברו מיפוי PET-CT עם גליום-68 (68Ga) לסימון תאים מפרישים PSMA-11. המטופלים הוקצו באופן אקראי לשתי קבוצות טיפול, ביחס של 2:1, קבוצה אחת קיבלו טיפול עם 177Lu–PSMA-617 (במינון של 7.4 GBq את לשישה שבועות למשך 4-6 סבבי טיפול) נוסף על טיפול סטנדרטי מאושר, וקבוצה שקיבלה טיפול סטנדרטי בלבד. הטיפול הסטנדרטי המאושר לא כלל כימותרפיה, אימונותרפיה, רדיום-223 (223Ra) ותרופות מחקריות.

התוצאים העיקריים היו שרידות ללא התקדמות המחלה - לפי בדיקת הדמיה, ושרידות כללית, אשר הופעלו ליחסי סיכונים של 0.67 ו-0.73, בהתאמה. תוצאים משניים כללו תגובה אובייקטיבית לטיפול, שליטה על המחלה ומשך עד אירוע גרמי עם תסמינים. נרשמו תופעות לוואי שהופיעו תוך 30 ימים מקבלת מנת הטיפול האחרונה ולפני הטיפול הבא.

גיוס הנבדקים בוצע בין יוני 2018 ועד אמצע אוקטובר 2019. 831 מטופלים מתוך 1,179 שנסקרו נכללו בהקצאה העיקרית עבור המחקר. נתוני הבסיס של המטופלים היו מאוזנים בין הקבוצות. משך מעקב חציוני עמד על 20.9 חודשים.

תוצאות המחקר הדגימו כי לעומת קבוצת מקרי הביקורת, טיפול עם 177Lu–PSMA-617 נוסף על טיפול סטנדרטי האריך באופן מובהק את השרידות ללא התקדמות המחלה- לפי בדיקות הדמיה (משך חציוני של 8.7 לעומת 3.4 חודשים; יחס סיכונים להתקדמות או מוות של 0.4, רווח בר-סמך של 99.2%, 0.29-0.57; p<0.001), ואת השרידות הכוללת (משך חציוני של 15.3 לעומת 11.3 חודשים; יחס סיכונים עבור תמותה של 0.62; רווח בר-סמך של 95%, 0.52-0.74; p<0.001).

כלל התוצאים המשניים העדיפו באופן מובהק את הטיפול עם 177Lu–PSMA-617 על פני טיפול סטנדרטי. שיעורי היארעות של תופעות לוואי מדרגה 3 ומעלה היה גבוה בקבוצה שקיבלה טיפול עם 177Lu–PSMA-617 לעומת קבוצת מקרי הביקורת (52.7% לעומת 38%), אך ללא פגיעה באיכות החיים.

מסקנת החוקרים הייתה כי טיפול עם תכשיר מקרין מסוג 177Lu–PSMA-617 הוכח כמאריך שרידות ללא התקדמות המחלה על ידי בדיקות הדמיה, ושרידות כוללת כאשר זה ניתן בנוסף לטיפול הסטנדרטי בחולים עם סרטן ערמונית גרורתי מתקדם עמיד לסירוס עם PSMA חיובי.

מקור: 

Oliver Sartor, et al. (2021) “Lutetium-177–PSMA-617 for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer”. New England Journal of Medicine, Online before press- June 23, 2021. DOI: 10.1056/NEJMoa2107322

נושאים קשורים:  סרטן ערמונית,  אנטיגן ייחודי לערמונית,  שרידות ללא התקדמות מחלה,  מחקרים
תגובות
02.07.2021, 12:19

מחקר מעודד