COVID-19 בישראל

כשלים ברשויות המקומיות בהתמודדות עם מגיפת הקורונה

דו"ח מבקר המדינה מצביע על שורת כשלים בהיערכות הרשויות המקומיות למגיפה – ברבות מהן לא הופעל נוהל חירום והן לא עמדו בהנחיות

מגיפת הקורונה בישראל. צילום ארכיון: יונתן סינדל/ פלאש 90

דו"ח מבקר המדינה על הרשויות המקומיות שפורסם אתמול (ד') אינו עוסק באופן ממוקד בנושאים הקשורים במגיפת הקורונה, אבל בתוך ההערות השונות המופיעות בו מציג המבקר כשלים בהיערכות הרשויות המקומיות לתרחיש של מגיפה.

נוהל חירום למקרה של מגיפה נכלל בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מ-2008 אבל מדו"ח המבקר עלה כי 31% מהרשויות שהכירו את ההוראות הללו לא פעלו בהתאם לאותן הנחיות. 18% מהרשויות כלל לא הכירו את חוזר המנכ"ל. רק שלוש רשויות – רמת גן, רחובות וראשון לציון – הפעילו את הנוהל למתן תגובה מקומית לתרחיש של מגיפה, אבל הנוהל כוון למגיפת שפעת ולאו דווקא לקורונה.

כמו כן נמסר בדו"ח שבשש רשויות - אלעד, אשקלון, ירושלים, נצרת, שדות דן ותל שבע – נמצאו "פערים משמעותיים למתן שירות דיגיטלי ראוי, בעיקר בזמן משבר הקורונה. "חלקן מציעות מגוון שירותים מצומצם מאוד ובערוצים שלא תמיד מותאמים לצורכי כלל התושבים".

רק מחצית מהרשויות שנכללו במדגם המבקר תיעדו באופן מלא את ההחלטות שנתקבלו בישיבות הערכת המצב שניהלו, עם תחילת מגיפת הקורונה. שבע בלבד ערכו תחקיר מקומי לצורך הפקת לקחים לאחר הגל הראשון של משבר הקורונה.

82% מהרשויות שנכללו במדגם התקשו ליישם את הנחיות השלטון המרכזי שהופצו אליהן במהלך הגל הראשון של המגיפה ונציגיהן התלוננו על "ריבוי הנחיות". 56% מסרו לצוות הביקורת כי היו הנחיות סותרות.

עד דצמבר 2020, סך הקנסות על הפרת ההנחיות שהיה על הרשויות לגבות ממפירי הנחיות משרד הבריאות, עמד על כ-7.3 מיליון שקל אבל רק 18% מזה, כ-1.3 מיליון, נגבו בפועל. נכון לאמצע דצמבר האחרון, 115 רשויות מקומיות מתוך 257 בישראל לא העבירו למנהלת האכיפה  נתונים על ביצוע ההנחיות.

נושאים קשורים:  רשויות מקומיות,  מגיפת הקורונה,  חדשות,  מבקר המדינה,  19-COVID
תגובות
02.07.2021, 10:54

גם ברכבת אין אכיפה של עטיית מסכות. יש הודעה קולית אבל אין יישום