סרטן רירית הרחם

הערכה אקולוגית של התגברות היארעות סרטן רירית הרחם ומגפת השמנת היתר

במחקר זה נמצא כי מגפת השמנת היתר והיארעות סרטן רירית הרחם עלתה בשנים האחרונות בקרב נשים צעירות ומבוגרות גם כן

30.06.2021, 17:01

שכיחות השמנת היתר, אשר התגברה באופן משמעותי בעשורים האחרונים, בייחוד בקרב נשים צעירות, מהווה גורם סיכון ידוע לסרטן רירית הרחם. מחקר זה נועד להעריך את המגמה בשכיחות השמנת יתר והיארעות סרטן רירית רחם סוג I לאורך זמן בקטגוריות גיל שונות על מנת לקבוע האם קיים קשר ברמה האקולוגית.

החוקרים אספו נתונים מתוך מאגר ממוחשב, העריכו את המגמה המדוברת בין השנים 1988 ל-2016, וחילקו את המטופלות על פי קבוצות גיל.

תוצאות המחקר הראו כי שכיחות השמנת היתר עלתה בקרב כל קבוצות המחקר, אך בעיקר אצל קבוצת הנשים הצעירות מגיל 45. היארעות סרטן רירית הרחם עלתה גם היא בכל קבוצות הגילאים, ובמיוחד בקרב קבוצת הנשים בגילאי 45 ומעלה.

החוקרים סיכמו כי שכיחותה של השמנת היתר עלתה באופן משמעותי בקרב נשים בכל הגילאים. עלייה זו, בעיקר אצל נשים מתחת לגיל 45, התרחשה במקביל לעלייה בהיארעות סרטן רירית הרחם בנשים צעירות, עם עלייה משמעותית אף יותר בקרב נשים בגיל 45 ומעלה.

מקור: 

Stacy A. Smrz et. al (2021) AJOG DOI: http:doi.org/10.1016/j.ajog.2020.10.042

נושאים קשורים:  סרטן רירית הרחם,  השמנת יתר,  אפידמיולוגיה,  מחקרים
תגובות