19-COVID

היעילות והבטיחות של חיסון כנגד נגיף הקורונה בחולים עם מחלות דלקתיות אוטואימוניות

מחקר ישראלי הדגים כי החיסון של חברת פייזר, אימונוגני ברוב האנשים עם מחלות ראומטיות דלקתיות אוטאואימוניות ומנע מחלה תסמינית בשיעור של 100%

חיסון נגד נגיף הקורונה. צילום: שאטרסטוק

חיסון האוכלוסייה כנגד נגיף הקורונה אפשר התמודדות יעילה ואף התגברות על מגפת ה-COVID-19. עם זאת, נכון להיום חסרים נתונים בנוגע לאימונוגניות ולבטיחות של חיסוני mRNA בקרב מטופלים עם מחלות ראומטיות דלקתיות אוטואימוניות.

במאמר שפורסם בכתב העת Annals of Rheumatic Diseases פורסמו תוצאותיו של מחקר אשר נערך על ידי חוקרים ישראליים  מבתי החולים איכילוב, הדסה וכרמל, ואשר בחן את האימונוגניות והבטיחות של חיסון ה-BNT162 b2 (של חברת פייזר) בחולים עם מחלות ראומטיות דלקתיות אוטואימוניות. המחקר בוצע במתכונת תצפיתית רב-מרכזית בהשתתפות 686 מטופלים עם מחלות ראומטיות דלקתיות אוטואימוניות (ובכלל זה חולי דלקת מפרקים שגרונית, דלקת מפרקים פסוריאטית, ספונדילוארתרופטיות, לופוס, ווסקוליטיס) אשר הושוו ל-121 משתתפים מהאוכלוסייה הכללית.

החוקרים בדקו את רמות נוגדני IgG כנגד חלבוני SARS-CoV-2 spike S1/ S2י2-6 שבועות לאחר מנת החיסון השנייה. סרולוגיה חיובית הוגדרה כערכי IgG השווים או גדולים מ-15 יחידות נוגדנים קושרות למיליליטר (BAU/ml). יעילות ובטיחות החיסון, כמו גם פעילות המחלה הדלקתית הוערכו שישה שבועות לאחר קבלת מנת החיסון השנייה.

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעור האנשים עם סרולוגיה חיובית וערכי הנוגדנים היו נמוכים באופן מובהק בקרב אנשים עם מחלות ראומטיות דלקתיות אוטאואימוניות לעומת האוכלוסייה הכללית. שיעור הסרולוגיה החיובית בקרב אנשים עם מחלות ראומטיות דלקתיות אוטאואימוניות עמד על 86% בלבד לעומת 100% בקבוצת הביקורת (p<0.0001). רמות הנוגדנים היו 132.9±91.7 לעומת 218.6±82.06 BAU/ml. גורמי הסיכון לאימונוגניות מופחתת כללו גיל מבוגר, טיפול עם גלוקוקורטיקואידים, ריטוקסימאב, מיקופנולאט מופטיל ואבטספט. טיפול עם ריטוקיסמאב נמצא כגורם המוביל לתגובה סרולוגית שלילית ושיעור האנשים שקיבלו ריטוקסימאב והיו עם סרולוגיה חיובית עמד על 39% בלבד.

עם זאת לאחר קבלת שתי מנות החיסון לא נצפו אירועים סימפטומטיים של מחלת COVID-19 בקרב המשתתפים עם מחלות ראומטיות דלקתיות אוטאואימוניות בעוד שבקבוצת הביקורת נצפה מקרה בודד של מחלה קלה.

תופעות לוואי לאחר קבלת החיסון באנשים עם מחלות ראומטיות דלקתיות אוטאואימוניות כללו שני מקרי מוות, שישה אירועים של הרפס זוסטר לא מפושט, שני מקרים של אובאיטיס ומקרה בודד של פריקרדיטיס. פעילות המחלה הבסיסית נותרה יציבה ברוב המוחלט של החולים.

תוצאות המחקר מדגימות כי החיסון הינו אימונוגני ברוב המשתתפים עם מחלות ראומטיות דלקתיות אוטאואימוניות עם פרופיל בטיחות מספק. עם זאת, יש לזכור כי רבים מהטיפולים למחלות הללו מובילים לאימונוגניות מופחתת לעומת האוכלוסייה הכללית.

מקור: 

Furer, V. et al. (2021) Annals of the Rheumatic Diseases

נושאים קשורים:  19-COVID,  חיסון לקורונה,  מחלות ראומטיות אוטואימוניות,  אימונוגניות,  מחקרים
תגובות