אירועים טרומבואמבוליים

אירועים טרומבואמבולים ורידיים בקרב מטופלי פסוריאזיס ודלקת מפרקים פסוריאטית

במחקר זה נמצא כי גיל מבוגר, סוכרת ושימוש בקורטיקוסטרואידים מעלים את הסיכון לפתח אירועים טרומבואמבוליים בקרב מטופלי פסוריאזיס

פקקת ורידית (הדמיית אילסוטרציה)

ישנו סיכון מוגבר לאירועים וסקולריים עורקיים בקרב מטופלים עם מחלה פסוריאטית (PsD), אולם מידע מוגבל קיים אודות הסיכון לאירועים טרומבואמבולים ורידיים (VTE) באוכלוסיה זו.

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Seminars in Arthritis and Rheumatism, חוקרים העריכו את ההיארעות וגורמי הסיכון ל-VTE בקרב מטופלים עם PsD. במחקר שהוגדר כמחקר עוקבה, רב מרכזי השתתפו מטופלי PsD אחריהם נערך מעקב בין השנים 1994-2020. מידע אודות VTE, כולל תסחיף ריאתי (PE) ופקקת ורידים עמוקה (DVT) נאסף ממאגרי מידע איזוריים של בתי חולים. שיעור ההיארעות וההסתברות המצטברת לפתח VTE חושבו באופן ממוחשב. נעשה שימוש במודל קוקס לסיכונים פרופורציונאלים לשם הערכת הקשר בין גורמי סיכון, כולל תחלואה נלווית וגורמים הקשורים במחלה, ואירוע ראשון של VTE.

החוקרים מצאו כי מסך 2,433 המטופלים עם PsD אשר הוכללו במחקר, 26 חוו VTE (7 DVT בלבד, 12 PE בלבד ו-7 שחוו DVT עם PE). שיעורי ההיארעות ל-VTE, DVT ו-PE ראשונים עמדו על 12, 6.5 ו-8.8 אירועים ל- 10,000 שנות מטופל, בהתאמה. השיעור המצטבר של המשתתפים אשר פיתח VTE עמד על 4.6% עד גיל 80. גורמים מנבאים בלתי תלויים ל- VTE כללו גיל מבוגר, סוכרת ושימוש בקורטיקוסטרואידים (כולם p<0.05).

החוקרים סיכמו כי מטופלים מבוגרים עם PsD, מטופלים עם סוכרת ואלה אשר עושים שימוש בקורטיקוסטרואידים מצויים בסיכון מוגבר לפתח VTE. ריבוד הסיכונים של אוכלוסיית מטופלים זו, עם גורמי הסיכון המזוהים הללו, יאפשרו לנהל מטופלים באופן מותאם אישית ולשפר את בחירת הטיפול התרופתי.

מקור: 

Damian AC, Colaco K, Rohekar S, et al. Semin Arthritis Rheum. 2021;51(3):547-552. doi:10.1016/j.semarthrit.2021.04.008

נושאים קשורים:  אירועים טרומבואמבוליים,  פסוריאזיס,  דלקת מפרקים פסוריאטית,  מחקרים
תגובות