לוקמיה לימפוציטית כרונית

ההשפעה של ונטוקלקס-אובינטוזומאב על איכות חיים בחולי CLL שלא קיבלו טיפול קודם

תוצאות ממחקר ה-CLL114 מדגימות כי היעילות הגבוהה של ונטוקלקס-אובינטזומאב לא פוגעת באיכות חיים ואף מובילה להקלה מהירה יותר בתסמיני CLL מאשר כלורמבוציל-אובינטוזומאב

התסמינים של לויקמיה לימפוציטית כרונית (CLL) פוגעים באיכות החיים של המטופלים ולפיכך שיפור איכות החיים הקשורה בבריאות מהווה יעד טיפולי חשוב. במחקר ה-CLL14 הודגם כי טיפול במשך קבוע עם ונטוקלקס-אובינטוזומאב יעיל מטיפול עם כלורמבוציל- אובינטוזומאב בחולים עם CLL שלא קיבלו טיפול קודם.

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת American Journal of Hematology חוקרים ביקשו לבחון את ההשפעה של ונטוקלקס- אובינטוזומאב על איכות החיים של המשתתפים. איכות החיים נבדקה על ידי בחינה של תוצאים מדווחי חולים שהוערכו לפי ציון MDASIי(M.D. Anderson Symptom Inventory) וציון EORTC QLQ-C30י(EORTC Quality of Life Questionnaire Core 30). בתחילת המחקר התפקוד הגופני, ביצוע תפקידים (role functioning) ואיכות החיים של המשתתפים הייתה דומה בשתי קבוצות הטיפול.

תוצאות המחקר הדגימו כי בממוצע, במשתתפים שקיבלו ונטוקלקס-אובינטוזומאב נצפה שיפור משמעותי של 8 נקודות בסולם EORTC QLQ-C30 באיכות חיים במהלך הטיפול ולאחריו וששיפור זה נצפה כבר בסבב 3 של הטיפול. לעומת זאת, שיפור באיכות החיים של המשתתפים שקיבלו כלורמבוציל-אובינטוזומאב נצפה רק בסבב 8 לטיפול.

הנטל של CLL על היבטים אחרים של איכות חיים (שהוערכו על ידי סולם MDASI) ובכלל זה תסמיני CLL, תסמיני ליבה של סרטן ותסמינים מפריעים היה נמוך ודומה בשתי הקבוצות הן במהלך הטיפול והן לאחריו.

תוצאות המחקר מדגימות כי היעילות הגבוהה יותר של ונטוקלקס- אובינטוזומאב לעומת כלורמבוציל-אובינטוזומאב לא כרוכה בפגיעה באיכות חיים ואף להיפך, ונטוקלקס-אובינטוזומאב מובילות להקלה מהירה יותר בתסמיני CLL בחולים קשישים שאינם מועמדים לטיפול אגרסיבי.

מקור: 

Al-Sawaf O, Gentile B, Devine J, Zhang C, Sail K, Tandon M, Fink AM, Kutsch N, Wendtner CM, Eichhorst B, Hallek M, Fischer K. Health-related quality of life with fixed-duration venetoclax-obinutuzumab for previously untreated chronic lymphocytic leukemia: Results from the randomized, phase 3 CLL14 trial. Am J Hematol. 2021 May 29. doi: 10.1002/ajh.26260. Epub ahead of print. PMID: 34050972.

נושאים קשורים:  לוקמיה לימפוציטית כרונית,  ונטוקלקס,  אובינוטוזומאב,  מחקרים