Covid-19 בישראל

מקדם ההדבקה במגמת עלייה חדה מתחילת החודש

אתמול אובחנו 48 מקרי קורונה חדשים ומאז חצות ועד הבוקר (ב', 9:00) עוד 57. השיעור הנמוך ביותר של מתחסנים בפער גדול משאר קבוצות הגיל הוא של בני 19-10

על פי נתוני משרד הבריאות שפורסמו הבוקר (ב') מקדם ההדבקה נמצא מאז תחילת יוני במגמת עלייה ובימים האחרונים זו אפילו עלייה חדה. מ-0.89 בתחילת החודש ל-1.54 הבוקר – נתון המבטא ממוצע שבועי ומחושב 10 ימים אחורה המשקפים את פרק הזמן שנלקח כמקדם ביטחון בין ההדבקה לתוצאה המציגה את הנתון המספרי הזה.

כמו כן לפי הדו"ח: אתמול אובחנו 48 נדבקים מאומתי-קורונה חדשים ומאז חצות ועד מועד הדיווח עוד 57. גם במניין החולים המוגדרים במצב פעיל עכשווי יש שוב עלייה: 358 עד חצות ועוד 53 נוספים מחצות ועד מועד הדיווח. עם זאת בבתי החולים מאושפזים רק 51 חולי קורונה ומהם 24 בלבד במצב קשה ובהם 18 מוגדרים במצב קריטי כאשר 17 מאלו מונשמים.

עד כה התחסנו מהנגיף כ-5.491 מיליון תושבים בישראל במנה הראשונה כאשר 93% מהם התחסנו במנה השנייה. יחד עם זאת, ילדים מתחת לגיל 12 אינם מתחסנים ולכן הם בעלי פוטנציאל רחב יותר להידבק ולגרום להתפשטותו של הנגיף.

אתמול הוגדל מספר הבדיקות היומיות ובוצעו 33,972 כאשר 0.1% מהם נתגלו כחיוביות לנגיף, שיעור הנשמר פחות או יותר כבר זמן רב. מאז תחילת המגפה בישראל, בראשית מארס 2020 חלו 839,940, נפטרו 6,427. התחסנו במנה הראשונה 5,495,050 ומהם 5,150,492 גם בשנייה.

מיד כאשר דווח אתמול על ההתפרצויות החדשות במודיעין, בנימינה וגם על שני מקרים באשדות יעקב, שהובילו לכך שמאות תלמידי בית ספר באזור יעברו היום בדיקות – חלה עלייה במספר הפונים להתחסן מקרב מתבגרים צעירים, אלא שגם עתה שיעור המתחסנים בני 19-10 הוא הנמוך ביותר באופן מובהק לעומת שאר קבוצות הגיל: 24.8% במנה הראשונה ו-21.1% בשנייה לעומת 77.8% במנה הראשונה ו-71.7% בשנייה בגילאי 29-20. בכל שאר קבוצות הגיל שיעורי ההתחסנות מעל 80% ויש אפילו כמע8 100% (גילאי 90 ומעלה).

נושאים קשורים:  חדשות,  נגיף הקורונה,  חיסונים לילדים,  מקדם הדבקה
תגובות