קנאביס רפואי

הסכנות בשימוש בקנאביס לצרכים רפואיים

ישנה היארעות גבוהה של שימוש בקנאביס לצרכים רפואיים גם עבור מצבים רפואיים שהקנאביס יכול להיטיב עמם וגם במצבים אשר הקנאביס עלול להזיק

20.06.2021, 15:07

ישנם אנשים רבים אשר משתמשים בקנאביס לצרכים רפואיים למרות מיעוט הראיות אודות התועלת הטיפולית, והסיכון האפשרי בשימוש זה. יש חוסר משמעותי במידע אודות התיעוד הרפואי של רופאים את הרגלי השימוש של המטופלים שלהם, ומאפיינים קליניים שכיחים של מטופלים עם שימוש ידוע בקנאביס לצרכים רפואיים.

מטרת המחקר הייתה להעריך את שכיחות התיעוד של שימוש בקנאביס בשנה החולפת ברשומה הרפואית (electronic health records - EHRs) ולתאר מטופלים עם תיעוד ברשומה הרפואית של שימוש בקנאביס לצורך רפואי, עם תיעוד ברשומה הרפואית של שימוש בקנאביס ללא צורך רפואי, ושימוש בקנאביס ללא תיעוד ברשומה הרפואית.

המחקר בוצע בשיטת מחקר חתך אשר בחן מטופלים בגירים אשר עברו בדיקת סקר לקנאביס בביקור רופא בין התאריכים 1 לנובמבר 2017 ועד 31 לאוקטובר 2018. המחקר בוצע במרכז רפואי גדול אשר מבצע בדיקות סקר כאלה בשגרה, במדינה בארצות ברית בו השימוש בקנאביס מותר על פי חוק, לכל צורך (רפואי או אחר).

במחקר התייחסו לשלוש קבוצות של מטופלים על פי סטטוס השימוש בקנאביס כפי שתועד על ידי הרופא המטפל ברשומה הרפואית (רפואי, אחר, ללא), ועל פי דיווח של המטופל אודות שימוש בקנאביס בשנה שקדמה לבדיקת הסקר.

מצבים רפואיים אשר להם פוטנציאל טיפולי חיובי או פוטנציאל לסיכון הוגדרו על בסיס National Academies of Sciences, Engineering and Medicine’s review. שכיחות מתוקננת של מצבים רפואיים שאובחנו אצל המטופלים בשנה האחרונה הוערכה בעזרת רגרסיה לוגיסטית, על פני שלוש הקבוצות.

במחקר הסופי השתתפו 185,565 מטופלים (גיל ממוצע של 52±18.1 שנים; 59% נשים, 73% ממוצא אתני לבן, 94% ממוצא אתני לא-היספני, ו-61% מבוטחים) אשר עברו בדיקת סקר לשימוש בקנאביס בביקור במרפאה, במשך תקופת המחקר. תוצאות המחקר הדגימו כי בקרב מטופלים אלו 3,551 (2%) היה תיעוד ברשומה הרפואית כי הם צורכים קנאביס לשימוש רפואי, אצל 36,599 (20%) היה תיעוד ברשומה הרפואית של שימוש בקנאביס לצרכים אחרים ואצל 145,415 (78%) לא היה תיעוד כלל ברשומה הרפואית אודות שימוש בקנאביס.

בקרב קבוצת המטופלים אשר צורכים קנאביס לצרכים רפואיים הייתה שכיחות גבוה יותר של מצבים רפואיים אשר קנאביס יכול לסייע בטיפול בהם (49.8%; רווח בר-סמך של 95%, 39.4-51.3%) לעומת קבוצת המטופלים אשר צורכים קנאביס לצורך אחר (39.9%; רווח בר-סמך של 95%, 39.4-40.3%) ולעומת הקבוצה אשר לא צורכת קנאביס כלל (40%; רווח בר-סמך של 95%, 39.8-40.2%). בנוסף, בקבוצת המטופלים אשר צורכים קנאביס לצרכים רפואיים הייתה שכיחות גבוה יותר של מצבים רפואיים אשר קנאביס מהווה סכנה אפשרית עבורם (60.7%; רווח בר-סמך של 95%, 59-62.3%) לעומת הקבוצה של אלו הצורכים קנאבים לצרכים אחרים (50.5%; רווח בר-סמך של 95%, 50-51%) או של אלו שאינם צורכים קנאביס כלל (42.7%; רווח בר סמך של 95%, 42.4-42.9%).

מסקנות המחקר היו כי מטופלים אשר מתועד בתיק הרפואי שלהם שימוש בקנאביס לצורך רפואי היתה אמנם שכיחות רבה יותר של מצבים רפואיים שלהם קנאביס יכול לעזור, אך כך גם שכיחות המצבים הרפואיים שלהם שימוש בקנאביס מהווה סכנה. ממצאים אלו מדגישים את החשיבות לרופא הקהילה לקיים שיחה עם המטופל אודות היתרונות והחסרונות לשימוש בקנאביס עבור כל מטופל.

מקור:

Matson TE, et al. (2021) “Prevalence of Medical Cannabis Use and Associated Health Conditions Documented in Electronic Health Records Among Primary Care Patients in Washington State”. JAMA Open Network, May 2021. Vol. 4, Issue 5, e219375. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.9375

 

נושאים קשורים:  קנאביס רפואי,  סכנה בריאותית,  מחקרים
תגובות