התמכרות לקנאביס

מהם ההבדלים הנוירוביולוגיים בין גברים ונשים בעקבות צריכת קנאביס?

התמכרות לקנאביס ומין נקבה נמצאו קשורים לירידה בנפח של אזורי מוח מסויימים

לגברים ונשים יש תבניות צריכה שונות של קנאביס, ובהתאם התוצאים הפסיכוסוציאליים שונים. עם זאת, הביסוס האנטומי להבדלים אלו שבין המינים טרם הובן לחלוטין.

מטרת החוקרים היתה למפות את ההבדלים הנוירוביולוגיים בין גברים לנשים - לפי מדידת נפחי אזורי המוח השונים - הצורכים קנאביס. במחקר השוו את הנפח של אזורי מוח שונים (אמיגדלה, היפוקמפוס, גרעין האקומבנס, אינסולה, קורטקס אורביטופרונטלי (OFC), קורטקס הצינגולום הקדמי והצרבלום) בין 129 אנשים הצורכים קנאביס (מתוכם 70 משתמשים לצורכי פנאי, והיתר עם התמכרות) לבין 114 מקרי ביקורת, אשר גויסו דרך ENIGMA Addiction Working Group. בתהליך ניתוח הנתונים תקננו לפי נפח תוך גולגלתי, גיל, IQ, ושימוש באלכוהול וטבק.

תוצאות המחקר הדגימו כי אצל נשים המכורות לקנאביס מצאו שנפח ה-OFC הלטרלי והחומר הלבן במוחון קטנים (באופן מובהק), לעומת קבוצת המשתמשים בקנאביס לצרכי פנאי ולעומת קבוצת מקרי הביקורת. בנוסף נמצא כי מספר מנות האלכוהול החודשי שאדם צורך, מנבא את נפח ה-OFC. לא נמצאו השפעות מובהקות של קנאביס על נפחם של אזורים נוספים במוח.

מסקנת החוקרים הייתה כי הממצאים של המחקר מצדיקים מחקרים נוספים שיבדקו אם תלות בקנביס ומין הם מניעים עיקריים לשינויים נוירוביולוגיים בקרב המשתמשים בקנאביס. מחקרים אלו יכולים לעזור לזהות את המסלולים העצביים המעורבים, בייחוד בקרב משתמשי קנאביס פגיעים (למשל, נשים עם התמכרות לקנביס) ולזהות מטרות נוירוביולוגיות מתאימות לטיפול.

מקור: 

Rossetti, M.G. et al. (2021) “Sex and dependence related neuroanatomical differences in regular cannabis users: findings from the ENIGMA Addiction Working Group”. Translational Psychiatry, May 2021. Vol. 11, Article 272. doi.org/10.1038/s41398-021-01382-y    

נושאים קשורים:  התמכרות לקנאביס,  נפח המוח,  קנאביס,  מחקרים
תגובות