COVID-19 בישראל

ירידה בבדיקות סקר לאבחון סרטן, סוכרת וכולסטרול בשנת הקורונה

דו"ח התכנית הלאומית למדדי רפואת הקהילה: ב-2020 נעשו בישראל פחות בדיקות סקר לגילוי סרטן השד והמעי הגס, פחות בדיקות לאבחון סוכרת וכולסטרול ויותר מפגשים של חולים עם גורמי בריאות הנפש

בדיקת ממוגרפיה לנשים (צילום: אילוסטרציה)
בדיקת ממוגרפיה לנשים (צילום: אילוסטרציה)

שנת הקורונה ובמיוחד הסגר שהוטל על אוכלוסיית ישראל, גבו מחיר משמעותי בבריאותם של הישראלים. ב-2020 נעשו פחות בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן השד והמעי הגס; נעשו פחות בדיקות לאבחון סוכרת וכולסטרול, אבל היו יותר מפגשים של חולים עם גורמי בריאות הנפש.

כך עולה מדו"ח מיוחד של התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה לשנת 2020. את תכנית המדדים מוביל המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות והדו"ח מתפרסם היום (ג'). מחבריו, ובראשם פרופ' רונית קלדרון-מרגלית מבית הספר לבריאות הציבור של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים, ציינו כי המסמך "מתפרסם מוקדם מהצפוי על מנת שניתן יהיה ללמוד על השפעת המגיפה בכלל והסגרים בפרט על מצב הבריאות של אזרחי ישראל".

בשנת 2020 היתה ירידה משמעותית כמעט בכל המדדים בחודשי הסגר, בעיקר בסגר הראשון בחודשים מארס-אפריל. מגמה דומה נצפתה גם במדינות נוספות בעולם. על פי הדו"ח, ירידות אלו צומצמו במידה ניכרת עד סוף 2020 הודות לפעילות במרפאות הקהילה. "אין עדיין מספיק מידע ממדינות אחרות לשם השוואה, אך נראה כי נבואות זעם מסוימות על השפעות הקורונה לא יתגשמו בישראל - לפחות בתחומים שנמדדו. עם זאת, על פי הממצאים, פערים חברתיים-כלכליים הורחבו בשנת הקורונה וכן בסיקור לסרטן ובאיזון סוכרת", נאמר בדו"ח.

עוד צוין כי "עדיין קשה לקבוע כיום כיצד בריאות הציבור העתידית תושפע מהשלכות המגיפה על כל היבטיה, אך נראה שלפחות בתחומים הנמדדים בתכנית המדדים, לא צפויה השפעה בממדים גדולים בשל שינוי באספקת שירותי בריאות בקהילה".

ירידה חדה בביצוע בדיקות סקר במהלך הסגרים

ואלה עיקרי הממצאים שמציג הדו"ח: ירידה של 81% בביצוע בדיקות ממוגרפיה במהלך הסגר. בשנת 2020, שיעור הביצוע של ממוגרפיה בנשים בנות 50-74 ירד ב-2.2% בהשוואה ל-2019, מ-72% בשנת 2019 ל-69.8% בשנת 2020.

נרשמו פערים גדולים יותר בביצוע הבדיקה בקרב נשים ממעמד סוציואקונומי נמוך: נרשם פער של 4.3% בין שנת 2019 ל-2020 בקרב נשים ממעמד סוציואקונומי נמוך ביותר (67.4% לעומת 63.1%) ומנגד פער של 1% בלבד בין שנת 2019 לשנת 2020 בקרב נשים ממעמד סוציואקונומי גבוה ביותר (75.7% לעומת 74.7%).

כמו כן, חלה ירידה של 76% במספר בדיקת הסקר לאיתור סרטן המעי הגס במהלך הסגר. בשנת 2020 נרשמה ירידה של 8.3% במספר הבדיקות של דם סמוי בצואה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני 50-74. על פי הנתונים בשנת 2019 בוצעו 412,363 בדיקות לעומת 378,085 בשנת 2020. מניתוח הנתונים על פי חודשים ניתן לראות כי במהלך הסגר הראשון היתה ירידה משמעותית של עד 76% לעומת 2019 (5,524 בדיקות ב-2020 לעומת 23,255 בשנת 2019). אולם, לקראת סוף השנה נרשמה עלייה במספר הבדיקות. בנובמבר 2020 כבר בוצעו 48,563 בדיקות לעומת 42,465 בנובמבר 2019.

בשנת 2020 נרשמה גם ירידה במספר בדיקות הקולונוסקופיה. בעוד שבשנת 2019 בוצעו 145,356 בדיקות, בשנת 2020 היתה ירידה של 6.5% ובוצעו 136,261 בדיקות בלבד. הירידה התלולה ביותר התרחשה במארס-אפריל 2020 לעומת התקופה המקבילה שנה קודם (30% ו-60% בהתאמה). מנגד, באוקטובר 2020 היתה עליה של 30% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

בתקופת הסגר בוצעו פחות בדיקות סוכרת, אך רוב החולים נותרו מאוזנים: הירידה ב-2020 היתה של 2.2% בשיעור חולי הסוכרת שביצעו לפחות בדיקה אחת של המוגלובין מסוכרר (HbA1c). בשנת 2020, 88% מחולי הסוכרת ביצעו לפחות בדיקה אחת לעומת 90.9% בשנת 2019.

בשנת 2020 נרשמה ירידה של 5.7% בסך כל הבדיקות של המוגלובין מסוכרר שבוצעו. בשנת 2020 בוצעו רק 849,577 בדיקות לעומת 900,531 בשנת 2019. הירידה המשמעותית ביותר נרשמה בתקופת הסגר הראשון – במארס 37.3% ובאפריל 55.9%. מנגד, דווקא יוני לאחר היציאה מהסגר נרשמה עלייה של 34.1%.

באופן מפתיע לטובה, שיעור החולים שאצלם רמת ההמוגלובין המסוכרר היה מעל 9% (מצביע על סוכרת שאיננה מאוזנת) המשיך לרדת בשנת 2020 (8.8% לעומת 9% בשנת 2019) ולא נצפתה השתנות בולטת לאורך השנה.

הדו"ח מצביע על  ירידה של 53% בבדיקות כולסטרול במהלך הסגר. בשנת 2020 נרשמה ירידה של 6.8% במספר בדיקות הכולסטרול למטופלים לאחר צנתור לבבי או ניתוח מעקפים: בשנת 2019 בוצעו 190,386 בדיקות לעומת 177,484 בשנת 2020. הירידה הגדולה ביותר היתה במהלך הסגר הראשון. באפריל 2020 נרשמה ירידה של 53% בביצוע הבדיקות בהשוואה לאותו חודש ב-2019 (6,547 בדיקות לעומת 13,802) ובמארס נרשמה ירידה של 37% (10,252 לעומת 16,295). בסך הכל בוצעו 20,382 בדיקות בשנת 2020 לעומת 12,606 בדיקות בשנת 2019.

בשנת 2020 נרשמה עלייה של 5.7% בשיעור המפגשים הטיפוליים עם אנשי בריאות הנפש בקהילה תוך 14 יום מהשחרור מאשפוז פסיכיאטרי ממושך, 44.7% מהמטופלים שנפגשו עם אנשי בריאות הנפש בשנת 2020 לעומת 39% בשנת 2019. גם מספר הביקורים עלה באופן משמעותי – מ-3,165 בשנת 2019 ל-3,348 מפגשים בשנת 2020.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2020, לאורך כמעט כל השנה, נרשמה ירידה בשיעור תפוסת המיטות באשפוז פסיכיאטרי בהשוואה לשנת 2019. הירידה החדה ביותר היתה באפריל (18.5%) ובמאי (ירידה של 11.8%).

נושאים קשורים:  19-COVID,  בדיקות סקר,  אבחון מוקדם,  מחלת הסרטן,  סוכרת,  רפואת קהילה,  מגיפת הקורונה,  בריאות הציבור
תגובות