כנסים

מפגש Molecular tumor board

15 ביוני 2021 | מקוון

מוביל הדיון: פרופ' אלי פיקרסקי, מנהל מכון פתולוגי, ב"ח הדסה
בהנחיית דר' ארי רפאל, אונקולוג בכיר, ב"ח איכילוב

דר' יליזבטה דודניק
מקרה של St IB NSCLC with EGFR common mutation - ADAURA: עדכון דאטה, יעילות בגידולים קטנים, אישורים רגולטוריים, תוכנית הנגשה פתוחה בארץ, בירור מולקולרי במחקרים אדג'וונטיים/ נאו-אדג'וונטיים מגייסים ( MeRmaiD 1/2,ALINA ,(NeoADAURA, היקף בירור מולקולרי בחולים לפני/לאחר הניתוח.

דר' אירינה לזרב
מקרה של ROS1 fusion and cmet ex14 skipping mutation in aNSCLC - שכיחות של co-mutations, החלטות טיפוליות.

דר' יליזבטה דודניק
מקרה של EGFR L858R mutation and cmet ex14 skipping mutation in aNSCLC - שכיחות של co-mutations, החלטות טיפוליות.

דר' ארי רפאל
קריאת דו"ח: גילוי Germline mutations - איזה מוטציות המתגלות בבדיקת NGS מחייבות הפניה לגנטיקאי.

דר' ארי רפאל
מקרה של aNSCLC with KRAS G12C mutation - דאטה לגבי Sotorasib and Adagrasib in KRAS G12C mutant aNSCLC - מחקר פתוח לגיוס Sotorasib, סטטוס אישור רגולטורי FDA עבור Sotorasib.

פרופ' חובב נחושתן
STK11 mutation in aNSCLC: משמעות פרוגנוסטית/פרדיקטיבי - הצעת מחקר פרוספקטיבי בחולי aNSCLC STK11 mutation.

 

 

נושאים קשורים:  כנסים
תגובות