הפטיטיס C

מגמות בשיעורי התמותה הקשורה לנגיף הפטיטיס C ביפן בשנים 1998-2017

חוקרים סבורים כי ישנה ירידה משמעותית בשיעורי התמותה מנגיף הפטיטיס C ביפן

09.06.2021, 17:25
הפטיטיס C (צילום: אילוסטרציה)

ידוע כי ההיארעות הנוכחית של ההדבקה בהפטיטיס C, יחד עם התמותה הקשורה לנגיף ביפן, לא עומדת ביעדים של ארגון הבריאות העולמי להכחדת הנגיף עד שנת 2030. מטרת החוקרים הייתה להעריך את המגמות בתמותה הקשורה לנגיף הפטיטיס C ביפן.

החוקרים ערכו מחקר תצפיתי לאומי בו השתמשו בנתונים של אנשים מיפן בין השנים 1998-2017, בו כללו את כל מקרי המוות הקשורים לנגיף הפטיטיס C (בסך הכל 84,936 מקרים) של מבוגרים בגיל 40 או יותר. החוקרים חישבו את שיעורי התמותה הגולמיים והמתוקננים לגיל לכל 100,000 נפשות לפי גיל ומין. לאחר מכן, ביצעו אנליזת רגרסיה על מנת לזהות נקודות מפנה משמעתיות במגמות התמותה, כמו גם במטרה להעריך את השינויים באחוזים מדי שנה והשינויים הממוצעים באחוזים מדי שנה, לכל תקופת המחקר.

החוקרים מצאו כי שיעור התמותה הגולמי ל-100,000 נפשות (מספר מקרי מוות מדי שנה) עלה מ-5.5 (3,548 מקרים) בשנת 1998 ל-7.0 (4,843 מקרים) בשנת 2005 ולאחר מכן ירד ל-4.0 (3,095 מקרים) בשנת 2017. כמו כן, נמצא כי עד 2017, שיעורי התמותה הגולמיים ל-100,000 נפשות בקרב גברים ונשים צנחו ל-3.6 ו-4.3, בהתאמה. זאת ועוד, החוקרים דיווחו כי שיעור התמותה המתוקנן לגיל היה גבוה יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים. הם מתארים כי השינוי השנתי הממוצע באחוזים היה 3.8%- (רווח בר-סמך 95%: 5.0- עד 2.5-) וכי מגמת הירידה הייתה חדה יותר בקרב גברים (4.5%-, רווח בר-סמך 95%: 5.3- עד 3.6-), בהשוואה לנשים (2.7%-, רווח בר-סמך 95%: 3.8- עד 1.6-).

החוקרים הגיעו למסקנה כי יש מגמת ירידה משמעותית ומואצת בשיעורי התמותה הקשורים לנגיף הפטיטיס C  ביפן, בייחוד בקרב גברים.

מקור: 

Hagiya, H. et al. Gastroenterology 2021; https://doi.org/10.1111/jgh.15517

נושאים קשורים:  הפטיטיס C,  שיעורי תמותה,  מחקרים
תגובות