חדשות

משרד הבריאות מאיים בסנקציות על הקופות החורגות מתקציבי שיווק

משרד הבריאות פועל להפסקת מימון הקופות לפעולות שאינן בסל הבריאות ושימוש בביטוח משלים שלא בהתאם לתקנון | לקופות שלא יעמדו בהנחיות, מאיימים במשרד, ימונה חשב מלווה

משרד הבריאות הודיע לארבע קופות החולים כי "הוא פועל להפסקת תופעת מימון פעילויות שאינן בסל הבריאות, ובכלל זה שיעורי שחייה לילדים. הוראות והנחיות בעניין יצאו לקופות. נגד הקופות שימשיכו לפעול בניגוד להנחיות יינקטו הסנקציות המתאימות", כך דיווחה רוני לינדר ב"דה מרקר".

הוראת משרד הבריאות היא בעקבות "תחרות בעייתית בין הקופות" שהמשרד מנסה להילחם בה, בין היתר התחרות מתבטאת ב"בזבוז כספים על פעולות שיווק ופרסום מעבר לתקרת הוצאה שהותרה להם על פי החוק".

לפי הדיווח ב-2019 חרגה "מאוחדת" מהסכומים המותרים לה לשיווק ולפרסום כשהוציאה 41 מיליון שקל – פי 5.4 מהמגבלה השנתית המאושרת לה, 7.5 מיליון שקל בלבד. "מכבי" הוציאה 38 מיליון שקל – פי 4 מהמגבלה החלה עליה; "לאומית" 21.5 מיליון שקל – פי 3.3 מהמותר וה"כללית" הוציאה 31 מיליון שקל – פי 2.2 מהמותר.

מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי, שיגר השבוע לארבע הקופות מכתב התראה על כך שהן "ממשיכות לחרוג מהתקציבים המותרים למרות התרעות חוזרות ונשנות. אם לא יפסיקו לאלתר לחרוג ממגבלות ההוצאה המותרות להן ולא יעצרו פעילות המנוגדת להנחיות המשרד, הוא עשוי להפעיל סמכויות הניתנות לו במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובין השאר למינוי חשב מלווה לקופה; השעיית מנכ"ל, מינוי מחליף, עצירה מוחלטת של תקציבי הפרסום וגם "לתבוע את חברי דירקטוריון הקופה שחרגה".

תשומת לב משרד הבריאות הופנתה באחרונה לסבסוד שיעורי שחייה וכניסה לבריכות שהוצעו על ידי קופות החולים מכבי, מאוחדת ולאומית, המתחרות על רכישת מבוטחים במודיעין עילית החרדית. ההטבה מוצעת למבוטחים במסגרת הביטוח המשלים ומשרד הבריאות טוען שעניין זה איננו כלול בתוכנית ביטוחי השב"ן. לעומת זאת, טיפולי הידרותרפיה מאושרים רק על פי הפניה מפורשת של רופא מטפל.

נושאים קשורים:  קופות החלים,  משרד הבריאות,  חדשות
תגובות