מחקרים-Covid-19

לא "רק שפעת": מאפיינים, תחלואה ותמותה בשפעת עונתית ו-COVID-19

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי על עשרות אלפי חולי שפעת וקורונה הדגים כי שיעור התמותה והסיבוכים הנשימתיים מקורונה גדולים באופן משמעותי מאלו של השפעת

מחלת הקורונה, תופעות לוואי, סימפטומים. אילוסטרציה

נכון להיום, מגפות והתפרצויות שפעת נחשבו כמודל מתאים לבחינת מגפת הקורונה (COVID-19), בהתחשב בכך ששתיהן מחלות נשימתיות הדומות זו לזו בדרכי ההעברה. יחד עם זאת, קיימים נתונים מועטים בנוגע להשוואה ישירה בין שתי המחלות הללו.

בכתב העת The Lancet - Respiratory medicine פורסמו תוצאותיו של מחקר עוקבה רטרוספקטיבי המתבסס על מאגר המידע המנהלי הלאומי בצרפת (PMSI), הכולל סיכומים של גיליונות השחרור עבור כל האשפוזים בצרפת. במחקר נכללו כל המטופלים שאושפזו עקב נגיף הקורונה בין ה-1 במרץ 2020 ועד ה-30 באפריל 2020, וכן כל המטופלים שאושפזו עקב מחלת השפעת בין ה-1 בדצמבר 2018 ועד ה-28 בפברואר 2019. האבחנה של COVID-19 או שפעת נעשתה בהתאם ל-ICD10. על בסיס זה נערכו השוואות של גורמי סיכון, מאפיינים קליניים ותוצאים בין מטופלים שאושפזו עקב קורונה לאלה שאושפזו עקב שפעת, עם ריבוד של הנתונים על פי קבוצות גיל.

במהלך התקופות שנבחנו במחקר, אושפזו בצרפת 89,530 אנשים עם קורונה ו-45,819 מטופלים עם שפעת. הגיל החציוני של המטופלים היה 68 שנים (טווח בין רבעוני [IQR] 52-82) עבור נגיף הקורונה ו-71 (IQR 34-84) שנים לשפעת. מאושפזים עם קורונה סבלו בשכיחות גבוהה יותר ממשקל עודף, השמנת יתר, סוכרת, יתר לחץ דם ודיסליפידמיה בהשוואה למאושפזים עם שפעת. לעומת זאת, בקרב המאושפזים חולי השפעת נמצאה שכיחות גבוהה יותר של אי ספיקת לב, מחלה נשימתית כרונית, שחמת ואנמיה עקב חסרים. מטופלים שאושפזו עם קורונה פיתחו בשכיחות גבוהה יותר כשל נשימתי חריף, תסחיף ריאתי, שוק ספטי או שבץ המורגי בהשוואה למאושפזים עם שפעת. חולי השפעת נטו יותר לפתח אוטם לבבי ופרפור פרוזדורים.

במחקר נמצא כי שיעור התמותה במהלך האשפוז היה גבוה יותר בקרב חולי הקורונה בהשוואה לחולי השפעת (15,104 מתוך 89,530 [16.9%] אל מול 2640 מתוך 45,819 [5.8%]), עם סיכון יחסי לתמותה של 2.9 (רווח בר סמך 95%: 2.8-3.0). מתוך המאושפזים, שיעור הילדים החולים (מתחת לגיל 18) בקורונה היה קטן משיעור הילדים החולים בשפעת (1,227 [1.4%] אל מול 8,942 [19.5%], אך שיעור המטופלים מתחת לגיל 5 שנזקקו לטיפול נמרץ היה גדול יותר בקרב חולי הקורונה ביחס לחולי השפעת (14 מתוך 613 [2.3%] מול 65 מתוך 6,973 [0.9%]). בקרב מתבגרים (גיל 11-17), התמותה באשפוז מקורונה הייתה גבוהה פי 10 מהתמוה משפעת (5 מתוך 458 [1.1%] מול 1 מתוך 804 [0.1%]), והמטופלים עם הקורונה סבלו בשיעור גבוה יותר ממשקל עודף או השמנת יתר.

לסיכום, ההתייצגות של חולי קורונה וחולי שפעת עונתית שונה באופן משמעותי. נגיף הקורונה טומן בחובו, ככל הנראה, פוטנציאל רב יותר לפתוגניות נשימתית, המביאה למספר גבוה יותר של סיבוכים נשימתיים וכן לתמותה רבה יותר. בקרב ילדים, שיעור התמותה באשפוז מקורונה היה גבוה יותר על אף שיעור המאושפזים הנמוך יותר ביחס לחולי השפעת. ממצאים אלה מדגישים את החשיבות של נקיטת אמצעים מניעתיים מתאימים למניעת מחלת הקורונה, כמו גם את הצורך בחיסון וטיפול ייעודיים לנגיף.

מקור:

Piroth, Lionel et al. The Lancet Respiratory Medicine. 2021; 9: 251–59 https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30527-0

נושאים קשורים:  מחלות נשימה,  שפעת,  19-COVID,  נגיף הקורונה,  מחקרים
תגובות