מעכב משאבות פרוטונים

מה הקשר בין נטילת מעכבי תעלות מימן לבין תחלואה באסתמה בקרב ילדים ונוער?

מחקר שהתפרסם בכתב העת Jama Pediatrics הראה כי נטילת מעכבי תעלות מימן מעלות את הסיכון לתחלואה באסתמה בכל קבוצות הגיל בילדים ונוער עד גיל 17

23.05.2021, 17:38

במהלך השנים האחרונות ישנה עליה משמעותית בהיארעות השימוש במעכבי משאבות מימן (PPI) בקרב ילדים. עם זאת עולות חששות שמא יש קשר בין שימוש ב-PPI לבין עליה בסיכון לפתח אסתמה. לא ידוע אם שימוש ב-PPI באוכלוסיית הילדים אכן קשורה לסיכון מוגבר לתחלואה באסתמה.

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין נטילת PPI לבין הסיכון לתחלואה באסתמה בילדים.

בוצע מחקר עוקבה לאומי בשבדיה בו נאספו נתוני רישום  מה-1 בינואר 2007 ועד ה-31 בדצמבר 2016. לא ידוע אם שימוש ב-PPI באוכלוסיית הילדים הרחבה קשור לסיכון מוגבר לאסתמה. ילדים ומתבגרים בני 17 ומטה הותאמו לפי גיל וציון נטייה ל-80,870 זוגות. הנתונים נותחו בין ה-1 בפברואר לבין ה-1 בספטמבר 2020. החשיפה שנבדקה הייתה שימוש ב-PPI.

הניתוח הראשוני בדק את הסיכון להיארעות אסתמה למשך תקופת מעקב ממוצעת של 3 שנים (טווח בין רבעוני של 2.1-3 שנים). רגרסיית סיכונים יחסיים על שם COX בוצע לצורך מדידת יחסי הסיכונים.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 80,870 זוגות (63% נקבות, גיל ממוצע של 12.9±4.8 שנים) אלו שנטלו שהחלו טיפול ב-PPI נמצאו עם שיעורי היארעות גבוהים לתחלואה באסתמה (21.8 אירועים לכל 1,000 שנות חיי אדם), לעומת אלו שלא נוטלים PPI (14 אירועים לכל 1,000 שנות חיי אדם), עם יחס סיכונים של 1.57 (רווח בר סמך של 95%, 1.49-1.64). הסיכון לתחלואה באסתמה עלתה באופן מובהק בכל קבוצות הגיל, עם השיעור הגבוה ביותר בקבוצת התינוקות והפעוטות. בקבוצת התינוקות עד גיל 6 חודשים יחס הסיכונים היה 1.83 (רווח בר סמך של 95%, 1.65-2.03), ובקבוצת הפעוטות מגיל 6 חודשים ועד גיל שנתיים יחס הסיכונים היה 1.91 (רווח בר סמך של 95%, 1.65-2.22), ברמת מובהקות של p<0.001.

יחס הסיכונים לפי סוג ה-PPI היה 1.64 עבור איזומפרזול, 1.49 עבור לאנסומפרזול, 1.43 עבור אומפרזול ו-2.33 עבור פנטרופזול. בניתוח העיתוי של הופעת האסתמה לאחר החלת הטיפול ב-PPI, יחס הסיכונים היה 1.62  למשך 0 עד 90 יום, 1.73 למשך 91 עד 180 יום, ו-1.53 למשך 181 ימים עד סוף תקופת המעקב. הקשר נמצא קבוע בכל ניתוחי הרגישות, כולל התאמת high-dimensional propensity score (יחס סיכונים של 1.48; רווח בר סמך של 95%, 1.41-1.55).

מסקנת החוקרים הייתה כי החלת טיפול ב-PPI נמצא קשור לעליה בסיכון התחלואה באסתמה בילדים, לעומת קבוצת הביקורות. מום כך יש לרשום מעכבי משאבות מימן לילדים רק כאשר יש התוויה ברורה, תוך שקילה של נזק מול תועלת.

מקור: 

Wang Y, et al. (2021) “Association Between Proton Pump Inhibitor Use and Risk of Asthma in Children”. JAMA Pediatrics, April 2021. Vol. 175, Issue 4, p.394–403. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.5710

נושאים קשורים:  מעכב משאבות פרוטונים,  אסתמה,  ילדים ונוער,  מחקרים
תגובות