השמנת יתר

ההשפעה של השמנת יתר ועלייה במשקל במהלך ההריון על תוצאי היילוד

חוקרים סבורים כי אין קשר בין השמנת יתר בהריון לבין תוצאי יילוד גרועים, במדגם קטן של יולדות במלזיה

אשה בהריון (צילום: אילוסטרציה)

ידוע כי מרבית המחקרים שנערכו עד כה, הראו קשר בין השמנת יתר בהריון או עלייה מוגזמת במשקל במהלכו לבין תוצאים שליליים ביילודים, היו מחקרי חתך או מחקרים רטרוספקטיביים. כמו כן, רבות מהנשים שנכללו במחקר סבלו מסוכרת הריונית, המהווה גורם סיכון משמעותי לתוצאים שליליים אלו. למרבה הצער, אין מחקרים פרוספקטיביים בנושא זה במלזיה. לכן, מטרת החוקרים הייתה לבחון באופן פרוספקטיבי את ההשפעות של השמנת יתר בהריון ועלייה מוגזמת במשקל במהלכו על תוצאי היילוד, ללא תלות בקיומה של סוכרת הריונית.

החוקרים ערכו בדיקות סקר ליולדות בטרימסטר הראשון, שביקרו במרפאות בעיר קוצ'ינג. הם בחרו שלא להכליל במחקר נשים עם סוכרת או סוכרת הריונית, על סמך תוצאות של העמסת סוכר של 75 גרם, שנערכה במהלך הטרימסטר הראשון והשני. החוקרים גייסו משתתפות עם מדד מסת גוף של 23 ק"ג/מ"ר או יותר בטרימסטר הראשון בתור הקבוצה עם עודף משקל/השמנת יתר ואילו נשים עם מדד מסת גוף של 18.5-22.9 ק"ג/מ"ר היוו את קבוצת הביקורת. החוקרים תיעדו את משקל היולדות בביקור אחת לטרימסטר ולאחר מכן את המשקל בלידה ואת תוצאי היילודים.

החוקרים גייסו 123 יולדות בקבוצת עודף המשקל/השמנת יתר (מדד מסת גוף ממוצע של 29.0 ק"ג/מ"ר עם סטיית תקן של 4.45) ו-102 יולדות בקבוצת הביקורת (מדד מסת גוף ממוצע של 20.4 ק"ג/מ"ר עם סטיית תקן של 1.48). החוקרים מצאו כי מספר היילודים עם משקל נמוך בלידה היה דומה בין הקבוצות: 9.8% בקבוצת עודף המשקל/השמנת יתר ו-6.9% בקבוצת הביקורת (p = 0.416). כמו כן, נמצא כי יותר ממחצית מהתינוקות בעלי המשקל הנמוך, נולדו לאימהות עם עלייה לא תקינה במשקל במהלך ההיריון (58.3% בקבוצת השמנת היתר לעומת 57.1% בקבוצת הביקורת, p = 0.077). זאת ועוד, החוקרים דיווחו כי לא היה הבדל מובהק במשקל הלידה הממוצע (3000 גרם עם סטיית תקן של 454.5 לעומת 3038 גרם עם סטיית תקן של 340.8, p = 0.471), בשיעורי הלידות המוקדמות (8.13% לעומת 3.92%, p = 0.193) ובשיעור האשפוז ביחידה לטיפול נמרץ ביילוד (8.13% לעומת 7.85%, p = 0.937), בין הקבוצות. לבסוף, נמצא קשר חיובי בין סך העלייה במשקל במהלך ההריון בקבוצה עם עודף המשקל/השמנת יתר למשקל היילוד (r = 0.222, p = 0.013) וכי עלייה לא תקינה במשקל במלך ההריון נמצאה בקורלציה למשקל לידה נמוך (p = 0.052).

החוקרים הגיעו למסקנה כי השמנה במהלך ההריון אינה קשורה לתוצאי יילוד גרועים יותר, במדגם קטן של נשים במלזיה. הם סבורים כי סך העלייה במשקל במהלך ההריון נמצאה במתאם חלש למשקל הלידה של היילוד, בקבוצת עודף המשקל/השמנת יתר.

מקור: 

Loh, H. H. et al. Obesity Science & Practice 2021; https://doi.org/10.1002/osp4.512

נושאים קשורים:  השמנת יתר,  הריון,  סוכרת הריון,  מחקרים
תגובות