ממאירויות מיאלופרוליפרטיביות

ונטוקלקס ותכשירי היפומטילציה בממאירויות מיאלופרוליפרטיביות בשלב הבלסטי

ונטוקלקס יחד עם תכשירי היפומטילציה מובילה לשיעורים גבוהים של תגובה מלאה בחולים עם ממאירויות מיאלופרוליפרטיביות בשלב הבלסטי, ובמיוחד בחולים ללא קריוטיפ מורכב ומוטציות ב-RAS. הטיפול אף מאפשר השתלה אלוגנאית של תאי גזע המטופויטיים בחלק מהחולים

ונטוקלקס בשילוב עם תכשירי היפומטילציה מהווה טיפול יעיל בלויקמיה מיאלואידית חריפה, הן במחלה דה-נובו והן במחלה עמידה או חוזרת. במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת American Journal of Hematology חוקרים ביצעו מחקר רב-מרכזי רטרוספקטיבי אשר בחן את השימוש בונטוקלקס עם תכשירי היפומטילציה ב-32 חולים (גיל חציוני 69 שנים, 59% גברים) עם ממאירות מיאלופרוליפרטיבית בשלב הבלסטי (blast-phase myeloproliferative neoplasm-MPN-BP).

34% ממשתפי המחקר התייצגו עם pre leukemic essential thrombocytosis (ET) או מיאלופיברוזיס משנית לכך, 38% התייצגו עם pre leukemic polycythemia vera (PV) או מיאלופיברוזיס משנית לכך ו-28% ממשתפי המחקר התייצגו עם מיאלופיברוזיס ראשוני. 29 מהחולים עברו בדיקה ציטוגנטית ומולקולרית מלאה. מתוך חולים אלה ל-69% היו מוטציות ו/או קריוטיפ מורכב ובכלל זה מוטציות ב-TP53 (41% מהחולים), IDH1/2 (21% מהחולים), ASXL1 (21% מהחולים), N/KRAS (14% מהחולים), SRSF2 (10% מהחולים), EZH2 (10% מהחולים) ו-U2AF1 (7% מהחולים). כלל המשתתפים קיבלו ונטוקלקס יחד עם אזציטדין (12 חולים) או דציטבין (20 חולים). 23 חולים קיבלו את הטיפול כקו ראשון ו-9 כקו שני לאחר שטיפול האינדוקציה הראשוני לא צלח.

תוצאות המחקר הדגימו כי תגובה מלאה עם או ללא התאוששות ספירות הושגה ב-44% (14) מהמשתתפים. גורמים אשר קושרו לסיכוי מוגבר לתגובה מלאה היו העדר פנוטיפ של PV פרה-לויקמית או מיאלופיברוזיס משנית ל-PVי(p<0.01), העדר קריוטיפ מורכב (p<0.01) והעדר מוטציות ב-N/KRASי(p=0.03). לעומת זאת, לא נמצא כי מוטציות ב-TP53 או IDH1/2 השפיעו על התגובה לטיפול. בנוסף, החוקרים ביצעו השוואה של שיעורי תגובה לנתונים היסטוריים ממחקרים קודמים בהם ניתן טיפול עם תכשירי היפומטילציה בלבד ונמצא כי שיעור התגובה בחולים אלה היה 4% בלבד. בנוסף, שרידות חציונית בחולים שקיבלו ונטוקלקס עם תכשירי היפומטילציה הייתה 8 חודשים לעומת 5.5 חודשים בלבד בחולים שקיבלו תכשירי היפומטילציה ללא ונטוקלקס. לאחר השגת תגובה מלאה שישה חולים עברו השתלה אלוגנאית של תאי גזע המטופויטיים.

החוקרים מסכמים כי שימוש בונטוקלקס יחד עם תכשירי היפומטילציה מוביל לשיעורים גבוהים של תגובה מלאה עם או ללא התאוששות ספירות בחולים עם MPN-BP, ובמיוחד בחולים ללא קריוטיפ מורכב ומוטציות ב-RAS. הטיפול אף מאפשר השתלה אלוגנאית של תאי גזע המטופויטיים בחלק מהחולים.

מקור: 

Gangat N, Guglielmelli P, Szuber N, Begna KH, Patnaik MM, Litzow MR, Al-Kali A, Foran JM, Palmer JM, Alkhateeb H, Elliott MA, Hanson CA, Pardanani A, Mannelli F, Vannucchi AM, Tefferi A. Venetoclax with azacitidine or decitabine in blast-phase myeloproliferative neoplasm: A multicenter series of 32 consecutive cases. Am J Hematol. 2021 Apr 12. doi: 10.1002/ajh.26186. Epub ahead of print. PMID: 33844862.

נושאים קשורים:  ממאירויות מיאלופרוליפרטיביות,  ונטוקלקס,  היפומתילציה,  מחקרים