איידס

השפעת קנאביס על סמנים דלקתיים בנשאי HIV

שימוש יומי בקנאביס מעלה סמנים דלקתיים מסויימים, ללא תלות בנשאות ובמצב התחלואה ב-HIV

דלקת מתמשכת תורמת להזדקנות איברים ופגיעה בתפקודם, דבר אשר נוטל חלק מרכזי בתחלואה ותמותה של אנשים עם HIVי(People With HIV- PWH). ההשפעה שיש לשימוש בקנאביס על תהליכים דלקתיים איננו ידוע בקרב אנשים עם HIV, אשר נמצאו שמשתמשים בקנאביס יותר מכלל האוכלוסייה.

מחקר שתוצאותיו התפרסמו השתמש במידע משנת 2004 והלאה ממחקר MACSי(Multicenter AIDS Cohort Study) על שימוש בקנאביס ורמות סמנים דלקתיים בדם. הקשר בין שימוש עכשווי בקנאביס ורמות סמנים דלקתיים בפלסמה תוקנן עבור תחלואה בדלקת כבד נגיפית מסוג C (HCV), עישון טבק ותחלואה צולבת. הסמנים נותחו בנפרד ובניתוח פקטורים נסיוני (Experimental Factor Analysis-EFA).

לתוצאות המחקר השתמשו בנתונים של 1,352 גברים מתוך מחקר MACS.י27% מאלו ללא HIV,י41% מאלו עם וירמיה על רקע HIV ו-35% מאלו עם HIV תחת שליטה תרופתית - דיווחו על שימוש קבוע בקנאביס. מתוך אלו המשתמשים בקנאביס, מכל הקבוצות (לפי סטטוס ויראלי), 20%-25% דיווחו על שימוש יומי בקנאביס. שיעור דומה של 20%-25% דיווחו על שימוש שבועי בקנאביס. יתר 50%~ של המשתמשים בקנאביס צרכו קנאביס בתדירות של אחת לחודש או יותר.

זוהו ארבעה קבוצות של סמנים ביולוגיים על פי EFA: פקטור 1 - סמנים של הפעלת תגובה חיסונית, פקטור 2 - ציטוקינים מעודדי דלקת, פקטור 3 - ציטוקינים מאתחלים של תגובות חיסוניות מסוג Th1 ו-Th2, פקטור 4 - כימוקינים דלקתיים. על פי EFA, אלו שצורכים קנאביס על בסיס יומי נמצאו עם פקטור 2 גבוה ב-30%, באופן מובהק, ביחס לאלו שאינם משתמשים בקנאביס (p=0.03)- זה ההבדל המובהק היחיד שנמצא בין קבוצת המשתמשים לבין קבוצת הנמנעים מקנאביס.

מבחינת סמנים בודדים, נמצא כי בקרב המשתמשים בקנאביס על בסיס יומי נמצאו רמות IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8 (מקטגוריית פקטור 2), IL-10 (מקטגוריית פקטור 3), ו-BAFF (מקטגוריית פקטור 1) גבוהות באופן מובהק (p<0.05) ביחס לנמנעים מקנאביס, לאחר תקנון לפי מצב HIV סרולוגי ושאר משתנים.

מסקנת החוקרים הייתה כי יש קשר בין שימוש יומי בקנאביס לבין סמנים דלקתיים בפלסמה, ללא קשר במצב הסרולוגי של HIV. יש מקום לבחון את ההשפעות של החומרים הנמצאים בקנאביס על עליית סמני דלקת אלו ועל עידוד תהליך דלקתי. מחקר זה יכול להוות בסיס למחקרים שיעקבו אחר סמנים מסויימים במחקרי ההמשך.

מקור: 

Martin Krask, et al (2021) “Self-Reported Cannabis Use and Markers of Inflammation in Men Who Have Sex With Men With and Without HIV”, Cannabis and Cannabinoid Research, April 2021. Vol. 6, Issue 2, p. 165-173 doi.org/10.1089/can.2019.0083

נושאים קשורים:  איידס,  קנאביס,  סמנים דלקתיים,  סרולוגיה,  מחקרים
תגובות