חטטת

חטטת בקרב מטופלים טרנסג'נדרים המקבלים טיפולים הורמונליים גבריים

חטטת הינה שכיחה בקרב טרנסג'נדרים המקבלים טיפול הורמונלי, כאשר מטופלים צעירים יותר מצויים בסיכון גבוה יותר לפתחה

18.05.2021, 17:12
אקנה (אילוסטרציה)
אקנה (אילוסטרציה)

חטטת (Acne) מהווה מצב נפוץ בקרב מטופלים טרנסג'נדרים המקבלים טיפול הורמונלי זכרי (MHT), אך סיכון ההיארעות וגורמים מנבאים להתפתחות חטטת בקרב אוכלוסיה זו טרם נחקרו בקנה מידה רחב.

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת JAMA Dermatology, חוקרים העריכו את הסיכון לחטטת בקרב אוכלוסיה גדולה של טרנסג'נדרים המקבלים MHT, וכן גורמי סיכון קליניים לאבחנה של חטטת. במחקר שהוגדר כרטרוספקטיבי הוכללו מטופלים שהחלו טיפול עם MHT בין 2014-2017, עם לפחות שנה אחת של מעקב. ניתוח הנתונים נערך במהלך ספטמבר 2019. לצורך עריכת המחקר נאספו נתונים ממאגרי מידע רפואיים אלקטרוניים, השייכים למרכז קהילתי רפואי שמשרת קבוצות מיעוט של מין ומגדר. אוכלוסיית המשתתפים מנתה כל מטופל שהחל טיפול עם MHT במהלך תקופת המחקר, אשר מלאו לו 18 שנים במועד תחילת הטיפול והוגדר כמין נקבה בלידתו. בסך הכל השתתפו במחקר 988 מטופלים, בגיל חציוני של 25.8 שנים (טווח בין רבעוני 20.8-28.2 שנים).

התוצא העיקרי שנמדד היה הגדרה של חטטת לפי הקודים של ה- International Statistical Classification of Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification. סך כל שיעורי ההימצאות וההיארעות במהלך השנתיים לאחר תחילת הטיפול עם MHT חושבו. נתוני בסיס דמוגרפיים ומאפיינים קליניים נאספו במועד תחילת הטיפול עם MHT. סדרה של חישובים חד משתניים עבור כלל המשתנים נערכה בכדי לבחון את הקשר עם אבחנה של חטטת, לאחריה בוצעו ניתוחים רב משתניים כדי לבחון גורמים מנבאים בלתי תלויים.

החוקרים מצאו כי שיעור הימצאות החטטת הכולל עמד על 31.1% (n=307). שיעור ההיארעות של חטטת לאחר שנה מתחילת הטיפול עם MHT עמד על 19% ולאחר שנתיים על 25.1%. גיל צעיר יותר במועד תחילת הטיפול עם MHT נמצא בקשר עם סבירות גבוהה יותר לפתח חטטת, עם גיל חציוני של 22.4 שנים (טווח בין רבעוני 19.7-25.6 שנים) בקרב מטופלים שפיתחו חטטת, לעומת 24.7 שנים (טווח בין רבעוני 21.3-29.4 שנים)  בקרב מטופלים שלא פיתחו חטטת (p=0.002).

החוקרים סיכמו כי חטטת הינה מצב שכיח בקרב מטופלים טרנסג'נדרים המקבלים טיפול עם MHT, עם הימצאות במגמת עליה מ-6.3% ל-31.1%  לאחר תחילת הטיפול. התוצאות מעידות כי מטופלים בגילאי 18-21 בעלי סבירות גבוהה יותר לפתח חטטת לאחר תחילת טיפול עם MHT.

מקור: 

Thoreson N, Park JA, Grasso C, et al. JAMA Dermatol. 2021;157(3):290-295. doi:10.1001/jamadermatol.2020.5347

נושאים קשורים:  חטטת,  אקנה,  טרנסג'נדרים,  טיפול הורמונלי,  מחקרים
תגובות