סמגלוטייד

ההשפעה של אגוניסטים ל-GLP-1R בחולים עם סוכרת ומחלת כלי דם פריפריים

באוכלוסיית החולים עם סוכרת סוג 2 ומחלת כלי פריפריים (PAD) שטופלו בלירגלוטייד (ויקטוזה) או סמגלוטייד (אוזמפיק) ההפחתה בסיכון האבסולוטי למשלב אירועי ה-MACE יכולה להיות גדולה יותר מאלה ללא מחלת עורקים פריפריים  

אלקטרו קרדיוגרם (אילוסטרציה)
אלקטרו קרדיוגרם (אילוסטרציה)

פרופסור סובודה ורמה, מנתח לב מאוניברסיטת טורונטו, הציג בכנס של  American Heart Association תוצאות אנליזת הפוסט-הוק של מחקרי ה-LEADER וה-SUSTAIN 6. האנליזה בדקה האם ההפחתה בסיכון ל- MACE הינה עקבית בתת האוכלוסיות עם וללא מחלת עורקים פריפריים (PAD) במחקרים אלה.

מחקרי ה-LEADER ו-SUSTAIN 6 בחנו תוצאים קרדיווסקולריים בחולי סוכרת סוג 2 עם ומחלה קרדיווסקולרית מאומתת או גורמי סיכון מרובים למחלה קרדיווסקולרית. המשתתפים במחקר ה-LEADER קיבלו לירגלוטייד (ויקטוזה) במינון של עד 1.8 מ"ג ליום בעוד שהמשתתפים במחקר ה-SUSTAIN 6 קיבלו סמגלוטייד (אוזמפיק) במינון של עד 1 מ''ג  בשבוע. בשני המחקרים נמצא כי האגוניסטים ל-GLP-1R הדגימו עליונות לעומת הפלצבו בהפחתת הסיכון ל-MACE (משלב הכולל אוטם שריר הלב לא קטלני, שבץ מוח לא קטלני ומוות מאירוע קרדיווסקולרי).

החוקרים שיערו כי חולי סוכרת עם PAD יהיו בסיכון גבוה יותר לאירועים קרדיווסקולריים על רקע האתרוסקלרוזיס לעומת חולי הסוכרת ללא PAD. כמו כן, החוקרים רצו לבדוק את ההיפותזה כי הפחתת הסיכון היחסי ל-MACE בתת קבוצות החולים עם וללא PAD תהיה עקבית אך ההפחתה בסיכון האבסוליטי צפויה להיות גדולה יותר בתת אוכלוסייה של חולי סוכרת עם PAD.

פרופסור ורמה הציג כי מבחינת מאפייני הבסיס של החולים בשני המחקרים, חולים עם סוכרת ו-PAD היו עם סוכרת ממושכת יותר, יותר צורך באינסולין, יותר מהם עישנו בעבר או בהווה לעומת חולים עם סוכרת ללא PAD. חולים עם סוכרת ו-PAD היו בסיכון גבוה יותר לאירועים קרדיווסקולריים לעומת אלה עם סוכרת ללא PAD ללא קשר לטיפול: 1.17-1.58)  HR 1.36 (במחקר ה-LEADER ו-HR 1.33י(0.94-1.83) במחקר ה-SUSTAIN 6 (לא היה מובהק סטטיסטית).

באנליזה של מחקר ה-LEADER נמצא כי לירגלוטייד הפחיתה את הסיכון ל-MACE בחולי סוכרת עם וללא PAD (בהשוואה לפלצבו), כאשר בקבוצת החולים עם PAD הודגמה הפחתה בסיכון האבסולוטי של 4.1% בעוד שבקבוצת המטופלים ללא PAD הפחתה בסיכון האבסולוטי הייתה 1.4%. ובתרגום של הפחתת הסיכון האבסולוטי ל-NNTי(number needed to treat): 24 בקבוצת החולים עם PAD ו-70 באוכלוסיית החולים ללא PAD.

בדומה לכך, באנליזה של מחקר ה-SUSTAIN-6 נמצא כי סמגלוטייד הפחיתה את הסיכון ל-MACE בחולי סוכרת עם וללא PAD (בהשוואה לפלצבו), כאשר בקבוצת החולים עם PAD הודגמה הפחתה בסיכון האבסולוטי של 4.6% בעוד שבקבוצת המטופלים ללא PAD הפחתה בסיכון האבסולוטי הייתה 1.9%. ומכאן NNTי(number needed to treat) של 22 בקבוצת החולים עם PAD ו-53 בקבוצת החולים ללא PAD.

לסיכום: לירגלוטייד (ויקטוזה) וסמגלוטייד (אוזמפיק) הדגימו הפחתה עקבית בסיכון לאירועים קרדיווסקולריים בחולי סוכרת עם וללא PAD וזאת עם הפחתה גדולה יותר בסיכון האבסולוטי בחולי סוכרת עם PAD.

מקור:

GLP-1RA treatment effect in patients with T2DM and PAD
5' EDUCATION - JAN. 8, 2020 - PROF. SUBODH VERMA, MD, PHD - TORONTO, ON, CANADA

נושאים קשורים:  סמגלוטייד,  אירועים קרדיווסקולריים,  הפחתת סיכון,  מחקרים,  לירגלוטיד