יתר לחץ דם ריאתי מתמיד

יתר לחץ דם ריאתי כרוני בקרב פגים: השפעות ארוכות וקצרות-טווח של שימוש באלגוריתם תקני

המידע אודות אסטרטגיות הניהול של יתר לחץ דם ריאתי כרוני (cPH) במחלת ריאות כרונית (CLD) על רקע פגות לוקה בחסר

11.05.2021, 18:05

מחקר שפורסם בכתב העת Pediatric pulmonology הציב לעצמו כמטרה להעריך את התוצאים הקליניים של מדיניות טיפול תקנית (standardized policy), במסגרתה טיפול במשתנים ניתן כקו טיפולי ראשון רק במקרים של יתר לחץ דם ריאתי כרוני המלווה בהרחבה של חדר הלב הימני; יתר לחץ דם ריאתי כרוני ללא הרחבה של חדר ימין טופל כמצופה.

המחקר היה מחקר עוקבה רטרוספקטיבי, בו קוטלגו התינוקות כסובלים ממחלת ריאות כרונית בלבד (CLD only) או כסובלים ממחלת ריאות כרונית עם יתר לחץ דם ריאתי כרוני (CLD-cPH), בהתאם לתוצאות בדיקת אקו לב שנערכה החל מהשבוע ה-36 להריון. נערכה השוואה בין הקבוצות, ובוצע ניתוח רגרסיה לבחינת הקשר בין יתר לחץ דם ריאתי כרוני לתוצא הראשי - מוות או נכות בגיל 18-24 חודשים.

מתוך 128 תינוקות עם מחלת ריאות כרונית שהשתתפו במחקר, 48 (38%) סבלו במקביל גם מיתר לחץ דם ריאתי כרוני, ומתוכם 29 (60%) קיבלו משתנים. שיפור בתסמינים לאחר שבוע אחד תועד בקרב 90%. על אף שהסובלים משתי המחלות חוו מהלך נשימתי קשה יותר במהלך האשפוז ביחס לאלו שסבלו ממחלת ריאות כרונית ללא יתר לחץ דם, כל התוצאים הנשימתיים וההתפתחותיים לאחר השחרור היו זהים. לא זוהה קשר בין יתר לחץ דם ריאתי כרוני לבין מוות או נכות (יחס סיכויים מתוקנן [aOR], 1.02; רווח בר-סמך 95%: 0.32-3.27). מחלה שהתפתחה והצריכה טיפול בסילדנאפיל קרתה ב-2 (4%) מהמקרים. לא אירעו מקרים של מוות עקב כשל נשימתי או כשל של חדר הלב הימני.

לסיכום, טיפול קו ראשון במחלת ריאות כרונית המלווה ביתר לחץ דם ריאתי כרוני בעזרת משתנים תוך שימוש בהרחבת חדר ימין בתור סף טיפולי, עשוי להוביל לשיפור בתסמינים, לייצוב המחלה ולשיפור התוצאים לאחר השחרור מן האשפוז בהשוואה לתינוקות ללא יתר לחץ דם ריאתי כרוני.

מקור: 

Baczynski , Michelle et al. Pediatric Pulmonology. 2021 May;56(5):1155-1164.doi: 10.1002/ppul.25200.

נושאים קשורים:  יתר לחץ דם ריאתי מתמיד,  מחלת ריאות כרונית,  פגות,  מחקרים
תגובות