מחקרים-Covid-19

אפיון של הפתולוגיה הלבבית ב-23 נתיחות לאחר המוות של מקרי COVID-19 קטלניים

חוקרים סבורים כי ישנה עדות פתולוגית למחלת COVID-19 בשריר הלב

מחלות לב. אילוסטרציה

ידוע כי בעוד מחלת ה-COVID-19, פוגעת בעיקר בדרכי הנשימה, יש לעמוד על השינויים הפתופיזיולוגיים המתרחשים במערכת הקרדיווסקולרית.

החוקרים ביצעו אנליזה קרדיו-פתולוגית רטרוספקטיבית של הלב ומערכת כלי הדם מ-23 נתיחות לאחר המוות של חולי COVID-19 והשוו את הממצאים לרקמות של נבדקי בקרה. הם סיווגו את הדגימות משריר הלב של חולי COVID-19 לחיוביות לנגיף הקורונה (14 דגימות) ושליליות לנגיף (9 דגימות), על סמך נוכחות או היעדר של RNA נגיפי, באמצעות RT‐PCRי(reverse transcriptase polymerase chain reaction). החוקרים בחרו רקמות לשמש כבקרה מתוך נתיחות לאחר המוות של חולים ללא COVID-19 (10 דגימות), אך סיפור קליני דומה. לאחר מכן, קבעו את המאפיינים ההיסטולוגיים על ידי דירוג כמותי או איכותי. מתוך כלל הדגימות החיוביות ל-RNA הנגיפי, החוקרים ביצעו בדיקת ISHי(in situ hybridisation) לנוכחות הנגיף.

החוקרים מצאו כי חולים שנפטרו ממחלת COVID-19 קטלנית היו בעיקר גברים (78%), עם היארעות גבוהה של יתר לחץ דם (91%), מחלה קורונרית (61%) וסוכרת (48%). הם מצאו כי חולים עם RT-PCR חיובי בדגימה משריר הלב, נפטרו מוקדם יותר מהקבלה לאשפוז (5 לעומת 12 ימים, p <0.001), בהשוואה לחולים עם RT-PCR שלילי. זאת ועוד, נמצא כי חומרה גבוהה של משקעי פיברין, התרחבות של הקפילרות ומיקרו-דימומים, נצפו בשיעור גבוה יותר בדגימות שריר לב חיוביות ב-RT-PCR, לעומת דגימות שהיו שליליות ודגימות הבקרה, עם מתאם חיובי לגורמים הנ"ל. החוקרים דיווחו כי כל המקרים עם נוכחות של תסנין דלקתי מוגבר בשריר הלב, ללא נמק בשריר (4 דגימות) או עם מיוקרדיטיס (דגימה אחת), היו שליליים בבדיקת ה-RT-PCR. לבסוף, נמצא כי בבדיקת ה-ISH, תאי האינטרסטיציום היו חיוביים לנוכחות של RNA ויראלי.

החוקרים הגיעו למסקנה כי התרחבות של הקפילרות בשריר הלב, משקעי פיברין ונוכחות של מיקרו-דימומים, עשויים להיות בקורלציה להפרעות הקרישה הקיימות ב-COVID-19. הם סבורים כי מצב דלקתי מוגבר בלב, כולל מקרה אחד של מיוקרדיטיס, תועד רק בדגימות שריר לב שליליות בבדיקת RT-PCR, עם זמן אשפוז ארוך באופן מובהק. לטענתם, ממצאים אלו עשויים לרמוז על תגובה אימונולוגית משנית המצדיקה אפיון נוסף.

מקור:

Haslbauer, J. D. et al. The journal of Pathology 2021; https://doi.org/10.1002/cjp2.212

נושאים קשורים:  נגיף הקורונה,  מיוקרדיום,  שריר הלב,  מחקרים
תגובות