רעב

חשיפה ברחם ובילדות המוקדמת לרעב והסיכון לדלקת מפרקים שגרונית בבגרות

במחקר זה נמצא כי חשיפה לרעב בתקופת העוברות ובתקופת הילדות המוקדמת הינה בקשר עם סיכון מוגבר לדלקת מפרקים שגרונית בבגרות

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Arthritis & Rheumatology, חוקרים בדקו האם חשיפה בשלבי החיים המוקדמים לרעב הגדול בסין בין השנים 1959-1961, נמצאת בקשר עם הסיכון להתפתחות דלקת מפרקים שגרונית (RA) בבגרות. במחקר הוכללו 101,510 משתתפים שנרשמו ל-Kailuan Study בשנת 2006 ואבחנה של RA אושרה על ידי בדיקת הרשומות הרפואיות. על מנת לחשב את יחס הסיכויים ורווח בר סמך של 95% ל-RA לפי סטטוס של חשיפה לרעב (חשיפה ברחם או בין גיל 0-3, בין גיל 3-6 או מגיל 6 ומעלה), לעומת משתתפים שנולדו לאחר שנת 1961 ולא נחשפו לתקופת הרעב, נעשה שימוש במודלים של רגרסיה לוגיסטית.

החוקרים מצאו כי במהלך תקופת מעקב של 12 שנים (2006-2018), אותרו 187 מקרים של RA. שיעור ההימצאות ל-RA בקרב פרטים שנחשפו לרעב ברחם או בגילאים 0-3, היה גבוה יותר בהשוואה לשאר הקבוצות (0.2-0.35% לעומת 0.08-0.20%). לאחר תקנון לערפלנים אפשריים, יחס הסיכויים ל-RA עמד על 2.95 (רווח בר סמך 95% 1.55-5.59) לפרטים עם חשיפה ברחם, 4.53 (רווח בר סמך 95% 2.72-7.54) למשתתפים עם חשיפה בגילאים 0-3, 2.55 (רווח בר סמך 95% 1.43-4.57) למשתתפים עם חשיפה בגילאים 3-6 ו-2.72 (רווח בר סמך 95% 1.70-4.36) לאלה שנחשפו מגיל 6 ומעלה, בהשוואה עם פרטים שנולדו לאחר 1961. קשרים דומים עם הסיכון ל-RA נצפו בקרב גברים ונשים כאשר נעשה פילוח לפי מין (p=0.89).

החוקרים סיכמו כי פרטים שנחשפו לרעב בתקופתם ברחם או בילדות המוקדמת (בין גילאים 0-3), הינם בעלי נטייה מוגברת לפתח RA בבגרותם. התוצאות מדגישות את החשיבות הגדולה של תקופת הילדות המוקדמת כשלב התפתחותי רגיש.

מקור: 

VanEvery H, Yang WH, Olsen N, et al. Arthritis Rheumatol. 2021;73(4):596-603. doi:10.1002/art.41601

נושאים קשורים:  רעב,  דלקת מפרקים שגרונית,  מחקרים
תגובות