התמכרות לקנאביס

האם שימוש בקנאביס מעלה סיכון לתמותה ופגיעה עצמית בקרב נוער עם הפרעה אפקטיבית?

מחקר הבודק קשר בין התמכרות לקנאביס ותחלואה ותמותה בקרב נוער עם הפרעות אפקטיביות

20.04.2021, 13:54

שימוש בקנאביס והתמכרות אליו (Cannabis use disorder - CUD) הוא נפוץ בקרב בני נוער עם הפרעה אפקטיבית. אך עד היום טרם נאסף מידע בנוגע להשפעת CUD על שיעור פגיעה עצמית, התאבדויות ותמותה כללית באוכלוסייה זו, אשר הינה מוחלשת מלכתחילה. משום כך החוקרים ניסו לראות האם יש עליה בשיעורי אירועים אלו באוכלוסיה הנ"ל.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי בעזרת מידע מתביעות ביטוח ל-Medicaid במדינת אוהיו בהצלבה עם תעודות פטירה. ניתוח הנתונים אודות 204,780 צעירים (בגילאים 10-24 שנים) עם אבחון של הפרעה אפקטיבית בין הראשון ליולי 2010 לבין ה-31 לדצמבר 2017. תקופת המעקב נמשכה עד 365 ימים מתביעת הביטוח ועד סוף תקופת מעקב או התרחשות אירוע תמותה או פגיעה עצמית. ניתוח הנתונים בוצע בין ה-4 לאפריל ועד ה-17 ליולי 2020.

החשיפות שנבדקו כללו רק אבחון רופא ב-CUD שנתבעו עד 180 ימים לפני תקופת המעקב, מגליונות רפואיים במרפאות או אשפוז.

התוצאים שנכללו במחקר כללו; פגיעה עצמית לא קטלנית, תמותה מכל סיבה, מנת יתר ללא כוונת זדון, התאבדויות, תאונות דרכים או רצח הנבדק. הקשר בין CUD לתוצאים נבדק בעזרת Marginal structural models using inverse probability weights.

במחקר השתתפו סה"כ 204,780 צעירים מאובחנים בהפרעה אפקטיבית (133,081 נבדקות נקבות [65%] עם גיל ממוצע לאבחנה של 17.2±4.1 שנים). התמכרות לקנאביס נרשם בקרב 10.3% מהנבדקים (n=21,040) ונמצא קשור באופן מובהק לגיל גבוה יותר של הנבדק (גילאים 14-18 לעומת 10-13- סיכון יחסי מתוקנן 9.35; 95% רווח בר-סמך, 8.57-10.19. גילאים 19-24 לעומת 10-13- סיכון יחסי מתוקנן 11.22; 95% רווח בר-סמך, 10.27-12.26), למין זכר (סיכון יחסי מתוקנן 1.79; 95% רווח בר-סמך, 1.74-1.84), מוצא שחור (סיכון יחסי מתוקנן 1.39; 95% רווח בר-סמך, 1.35-1.44), הפרעה דו-קוטבית או אפקטיבית אחרת (הפרעה דו קוטביות: סיכון יחסי מתוקנן 1.24; 95% רווח בר-סמך, 1.21-1.29, הפרעות אפקט אחרות: סיכון יחסי מתוקנן 1.20; 95% רווח בר-סמך, 1.15-1.25), מקרים קודמים של פגעיה עצמית (סיכון יחסי מתוקנן 1.66; 95% רווח בר-סמך, 1.52-1.82), ביקורים קודמים במרפאות בריאות הנפש (סיכון יחסי מתוקנן 1.26; 95% רווח בר-סמך, 1.22-1.3), אשפוזים פסיכיאטרים (יחס סיכונים מתוקנן 1.66; 95% רווח בר-סמך, 1.57-1.76) ופניות למיון פסיכיאטרי (סיכון יחסי מתוקנן 1.54; 95% רווח בר-סמך, 1.47-1.61).

התמכרות לקנאביס נמצאה קשורה באופן מובהק לפגיעה עצמית לא קטלנית (יחס סיכונים מתוקנן 3.28; 95% רווח בר-סמך, 2.55-4.22), תמותה מכל סיבה (יחס סיכונים מתוקנן 1.59; 95% רווח בר-סמך, 1.13-2.24), מוות ממנת יתר שלא במכוון (סיכון יחסי מתוקנן 2.4; 95% רווח בר-סמך, 1.39-4.16) ורצח (יחס סיכונים מתוקנן 3.23; 95% רווח בר-סמך, 1.22-8.59). למרות שמודלים לא מקוננים CUD נמצא קשור להתאבדויות, במודל המתוקנן לא נמצא קשר מובהק.

מסקנת החוקרים הייתה כי התמכרות לקנאביס (CUD) מהווה תחלואה נלווית נפוצה וסמני סיכון לפגיעה עצמית, תמותה כוללת, מוות ממנת יתר לא מכוונת ורצח בצעירים עם הפרעות אפקטיביות. ממצאים אלו צריכים לבוא בחשבון כאשר מדינות דנות על לגליזציה של קנאביס לשימוש רפואי ופנאי. זאת בייחוד כי התמכרות קשורה באופן הדוק לשימושים אלו בקנאביס.

מקור: 

Fontanella CA. et al. “Association of Cannabis Use With Self-harm and Mortality Risk Among Youths With Mood Disorders”. JAMA Pediatrics. Published online January 19, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.5494

נושאים קשורים:  התמכרות לקנאביס,  הפרעות אפקטיביות,  הפרעה דו-קוטבית,  פסיכיאטריית ילדים ונוער,  פגיעה עצמית,  אובדנות,  מחקרים
תגובות