דרכי אוויר קטנות

אובדן דרכי אוויר קטנות בריאה המזדקנת פיזיולוגית

במחקר זה נמצא כי אובדן סימפונות סופיות הינו מרכיב משמעותי בירידה בתפקוד הריאתי הקשורה בהזדקנות, בקרב בריאים שאינם מעשנים

רקמת ריאה אנושית תחת מבט מיקרוסקופ. אילוסטרציה

תהליכי הזדקנות פיזיולוגיים של הריאה מצויים בקשר עם ירידה הדרגתית בנפחי ריאה דינמיים ובעליה מצטברת של נפח שארית, עקב רתיעה אלסטית מופחתת של הריאה, אובדן רקמת נאדיות הריאה והיענות נמוכה יותר של דופן בית החזה. אולם, השפעות ההזדקנות על דרכי האוויר הקטנות (לדוגמא דרכי אוויר< קוטר 2 מ"מ) אינן ידועות.

במחקר חתך שתוצאותיו פורסמו בכתב העת The LANCET- Respiratory Medicine, חוקרים ביצעו הערכה רחבת היקף של דרכי אוויר קטנות במהלך הזדקנות הריאה, בקרב אוכלוסייה שמעולם לא עישנה. לצורך עריכת המחקר, החוקרים השתמשו בממצאי ex-vivo של CT קונבנציונלי (רזולוציה של 1 מ"מ), בשילוב עם micro-CT של כל הריאה (רזולוציה של 1 מיקרומטר) ו-micro-CT של ליבות רקמה שחולצו (רזולוציה של 10 מיקרומטר). במסגרת המחקר נבדקו ריאות מ-32 תורמים אשר מעולם לא עישנו (בטווח גילאים 16-83). נעשה שימוש ב-ex-vivo CT וב-micro-CT לצורך קביעת הכמות הכוללת של דרכי האוויר, שסווגו לקבוצות שונות בהתאם לקוטרן. באמצעות micro-CT החוקרים העריכו את מספר, אורך וקוטר הסימפונונות הסופיות. לצורך ניתוח הנתונים חושבו מקדמי β באמצעות רגרסיה לינארית ומודלים פולינומיים.

החוקרים מצאו כי ניתוחי ex-vivo CT הדגימו ירידה תלוית-גיל במספר דרכי האוויר עם קוטר של 2-2.5 מ"מ (מקדם β לעשור -0.119, רווח בר סמך 95%, -0.193 עד -0.045; =0.29), ובמיוחד במספר דרכי האוויר עם קוטר נמוך מ-2.0 מ"מ (מקדם β לעשור -0.158, רווח בר סמך 95%, -0.233 עד -0.084; =0.47), בין גילאי 30-80. לא נראתה ירידה תלוית גיל במספר דרכי האוויר עם קוטר ≥2.5 מ"מ (מקדם β לעשור -0.00781, רווח בר סמך 95%, -0.04409 עד 0.02848 ; =0.0007). בניתוח micro-CT  של דרכי אוויר קטנות, נצפתה עליה במספר הכולל של הסימפונות הסופיות בכל ריאה עד גיל 30, ולאחר מכן ירידה לינארית במספרם (מקדם β לעשור -2035, רווח בר סמך 95%, -2818 עד -1252 ; =0.55), מלווה בעליה לא מובהקת בחלל האוויר בכל נאדית (מקדם β לעשור 6.44, רווח בר סמך 95%, -0.57 עד 13.45 ; =0.10). יתר על כן, ירידה זו במספר הסימפונות הסופיות נקשרה עם ירידה תלוית-גיל בתפקוד הריאתי.

החוקרים סיכמו כי אובדן סימפונות סופניות הינו מרכיב מבני חשוב בירידה קשורת-גיל בתפקוד הריאתי, בקרב פרטים בריאים שאינם מעשנים.

מקור: 

Verleden SE, Kirby M, Everaerts S, et al. Lancet Respir Med. 2021;9(2):167-174. doi:10.1016/S2213-2600(20)30324-6

נושאים קשורים:  דרכי אוויר קטנות,  הזדקנות הגוף,  תפקוד ריאתי,  מחקרים
תגובות