מחלות עור

דעות קדומות ופסוריאזיס

מחקר זה הראה כי דעות קדומות על מחלות עור עדיין מושרשת באוכלוסייה והדגיש את הצורך בהתערבות נגד דעות קדומות באשר לפסוריאזיס

18.04.2021, 11:07

ישנה בורות רבה ודעות קדומות על פסוריאזיס בקרב באוכלוסייה הכללית. ההיקף של דעות קדומות אלו ומנבאים לדעות אלו טרם דווחו בספרות. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את היקף הדעות הקדומות לגבי פסוריאזיס ולזהות משתנים סוציו-דמוגרפיים ומשתנים נוספים הקשורים להחזקת דעות קדומות אלו.

המחקר העריך סקר טלפוני שבוצע על כ-4,005 מבוגרים מיצגים בשנים 2017-2018. בסקרים אלו נשאלו המשיבים על שאלות אודות אזור מגורים, גיל, מגדר, מצב חינוכי, ידע כללי ועמדות לגבי פסוריאזיס.

רוב הנשאלים במחקר (74%) גרסו כי אנשים עם פסוריאזיס מקופחים בחברה. באופן דומה, רוב הנבדקים (69%) טענו כי רוב האנשים תופסים את מחלת הפסוריאזיס כדבר מגעיל, אינם רוצים לגעת באנשים עם פסוריאזיס (59%) וחושבים שאנשים עם פסוריאזיס צריכים לטפל בעצמם טוב יותר (45%). נכונות להיכנס למערכת יחסים עם אדם עם פסוריאזיס (OR = 0.330, P = 0.029), גיל גבוה יותר (OR = 1.027, P <0.001) ומין זכר (OR = 1.263, P = 0.034) הוכחו כקשורים באופן משמעותי להסכמה למשפט: 'פסוריאזיס מגעיל'. השכלה (OR = 1.648, P = 0.016) וגיל נמוך יותר (OR = 0.847, P <0.001) נמצאו כקשורים באופן משמעותי להסכמה למשפט: 'הם צריכים לטפל טוב יותר בעצמם'.

המחקר מצביע על כך שדעות קדומות על מחלות עור עדיין מושרשת באוכלוסייה הכללית. מחקר זה הראה את הצורך בהתערבות נגד דעות קדומות באשר לפסוריאזיס. תוצאות המחקר מרמזות שיש לקחת בחשבון מגדר, גיל, השכלה ואוריינות כשמעוניינים לבצע חינוך נגד דעות קדומות.

מקור: 

Sommer R. et al. (2020) Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 12 (34): 2846-2855.

נושאים קשורים:  מחלות עור,  דעות קדומות,  פסוריאזיס,  מחקרים
תגובות