HIV

האם חולי HIV נמצאים בסיכון לפתח סרטן פי הטבעת?

מחקר שהתפרסם ב-Jama Dermatology הראה כי אנשים עם HIV ורקע של יבלות אנוגניטליות נמצאים בסיכון מוגבר לחלות בקרצינומה אנאלית

07.04.2021, 08:42
סרטן פי הטבעת. צילום הדמיה

ישנה עלייה מהירה בהיארעות התמותה עקב קרצינומה אנאלית בארצות הברית, יותר מרוב סוגי הסרטן האחרים. זיהוי אוכלוסיות בסיכון לפתח סרטנים אנאליים הוא שלב חשוב בקביעת התערבות מניעתית. מטרת המחקר הייתה לבדוק את הסיכון של בגירים עם HIV ורקע של יבלות אנו-גניטליות לפתח סרטן אנאלי.

מחקר עוקבה לונגיטודינלי כלל בגירים שחיים עם HIV מ-14 מרפאות ברחבי וושינגטון, DC, ועקב אחריהם למשך 18 חודשים לפחות. המידע נאסף בין תאריכים 1 לינואר 2011 ועד 31 למרץ 2017, ועבר ניתוח נתונים בין ה-1 ליוני 2019 ועד ה-31 לאוקטובר 2020. החשיפה שנבדקה הייתה יבלות באזור פי הטבעת או איברי המין, לפי קוד אבחנה שנמצא בתיק הרפואי. התוצא שנבדק היה התפתחות קרצינומה אנאלית לפי קוד אבחנה בתיק רפואי או לפי ביופסייה מפי הטבעת.

במחקר נכללו 6,515 משתתפים (4,720 גברים [72.4%] בגיל ממוצע של 49.9±12.7 שנים), מתוכם 383 (5.9%) פיתחו יבלות אנוגניטליות במהלך תקופת המחקר. תוצאות המחקר הדגימו שמטופלים שאובחנו עם יבלות אנוגניטליות נמצאו בעלי שכיחות גבוה יותר לפתח קרצינומה אנאלית (17 מתוך 383, 4.4%) לעומת משתתפים ללא יבלות אנוגניטליות (17 מתוך 6,132, 0.3%) ברמת מובהקות של p<0.001. לאחר תקנון למשתנים, הסיכוי לפתח קרצינומה אנאלית היה גבוה פי 12.79 (רווח בר-סמך של 95%, 6.19-26.45; p<0.001) בקרב המטופלים עם רקע של יבלות אנוגניטליות לעומת אלו ללא רקע של יבלות.

מסקנת החוקרים הייתה כי אנשים החיים עם HIV עם רקע של יבלות אנוגניטליות נמצאים בסיכון מוגבר לחלות בסרטן אנאלי. משום כך, ראוי שצוות רפואי יזהיר אנשים שחיים עם HIV ולהם יבלות אנוגניטליות מפני הסיכון לחלות בסרטן אנאלי.

מקור: 

Arnold JD, et al (2021). “The Risk of Anal Carcinoma After Anogenital Warts in Adults Living With HIV”. JAMA Dermatology, March 2021. Vol. 157, Issue 3, p.283–289. doi:10.1001/jamadermatol.2020.5252

נושאים קשורים:  HIV,  סרטן אנאלי,  מחקרים
תגובות
אנונימי/ת
09.04.2021, 09:17

אולי זה קשור לצורת חיי המין שלהם שפעמים רבות קשורה גם לקהילת חולי האיידס.