יתר לחץ דם

יעילות ובטיחות של azilsartan medoxomil ו-telmisartan במטופלים עם יתר לחץ דם

azilsartan medoxomil יעיל יותר ובטוח באותה מידה להורדת ל"ד, בהשוואה ל-telmisartan

מדידת לחץ דם בצעירים (צילום: אילוסטרציה)

מעט מחקרים השוו את הבטיחות והיעילות של azilsartan medoxomil (AZL-M) ושל telmisartan במטופלים עם יתר לחץ דם, במיוחד בשימוש בניטור לחץ דם אמבולטורי.

מטרת מחקר זה הייתה להשוות את היעילות ופרופיל הבטיחות של AZL-M במטופלים עם יל"ד, תוך שימוש בניטור לחץ דם אמבולטורי ובמרפאה.

זהו מחקר פרוספקטיבי, אקראי, חשוף למשתתפים (open-label), סמוי לנקודת הסיום (blinded endpoint) בעל זרועות מקבילות. המחקר כלל 700 מטופלים בגילאי 18-70, עם ל"ד סיסטולי ממוצע של 150-180 ממ"כ לפי מדידה במרפאה ול"ד סיסטולי ממוצע של 130-170 ממ"כ לפי מדידת הולטר 24 שעות אמבולטורית. המשתתפים חולקו באופן אקראי ל-2 קבוצות שוות בגודלן: קבוצה A קיבלה AZL-M במינון 40 מ"ג, קבוצה T קיבלה telmisartan במינון 40 מ"ג; המינון הוגדל ל-80 מ"ג כעבור שבועיים אם שיעור התגובה לא הושג. לחץ דם (מרפאתי ואמבולטורי) נמדד כעבור 12 שבועות והושווה לתוצאות הבסיס.

החוקרים מצאו כי AZL-M הפחית באופן מובהק את ערכי ל"ד סיסטולי ממוצע במדידת הולטר 24 שעות אמבולטורית (קבוצה A: 112.74 ± 7.58 ממ"כ; קבוצה T: 113.96 ± 8.52 ממ"כ; p<0.0001) ואת ערכי ל"ד דיאסטולי ממוצע (קבוצה A: 71.39 ± 5.89 ממ"כ; קבוצה T: 67.29 ± 6.79 ממ"כ; p<0.0001), בהשוואה ל-telmisartan לאחר 12 שבועות. ל"ד סיסטולי שנמדד במרפאה הופחת בקבוצה A לאחר 4 שבועות (ירידה של 30.69 ± 0.33 ממ"כ) ולאחר 12 שבועות (ירידה של 39.69 ± 1.09 ממ"כ) (p=0.0001 עבור שתי התוצאות). העלאת מינון בוצעה ב-99 מטופלים מקבוצה A וב-128 מטופלים מקבוצה T (p=0.012). כאב ראש היה תופעת הלוואי הכי נפוצה (קבוצה A:י21, קבוצה T:י27) ועייפות הייתה תופעת הלוואי הכי פחות נפוצה.

החוקרים הסיקו כי ל-AZL-M יש יעילות גדולה יותר בהורדת לחץ דם לעומת telmisartan, עם תופעות לוואי דומות. בנוסף, נמצא כי מדידת לחץ דם אמבולטורית הינה שיטה מעשית למחקרים מסוג זה.

מקור: 

Megha Garg et. al (2020) Saudi J Med Med Sci doi: 10.4103/sjmms.sjmms_19_19

נושאים קשורים:  יתר לחץ דם,  ניטור לחץ דם,  חוסמי רצפטור לאנגיוטנסין 2,  אזילסרטן,  טלמיסרטן,  מחקרים
תגובות