השפעת אלכוהול

צריכת אלכוהול לפני השתלת כבד הקשורות אינה משפיעה על ההישרדות לטווח הארוך

חוקרים סבורים כי צריכת אלכוהול לפני השתלת כבד בחולים עם מחלות כבד הקשורות לאלכוהול, אינה משפיעה על ההישרדות ארוכת הטווח

06.04.2021, 18:13
התמכרות לאלכוהול, בר בארה"ב (צילום: אילוסטרציה)

ידוע כי התנזרות מוחלטת מאלכוהול לפני השתלת כבד בשל ALD (alcohol‐associated liver disease) הינה תנאי הכרחי עבור כל מועמד. עם זאת, חלק מהחולים הרשומים להשתלה עלולים לחזור לצרוך אלכוהול וכתוצאה מכך מתבצעות השתלות כבד למועמדים שאינם מתנזרים טרם ההשתלה. על כן, שיעורי ההישרדות לטווח הארוך ושיעורי ההישנות של חולים כאלו מעולם לא נחקרו. החוקרים ניסו לקבוע האם צריכת אלכוהול ביום השתלת הכבד משפיעה על הישרדות ארוכת טווח לאחר ההשתלה.

החוקרים ערכו מחקר רב-מרכזי מסוג מקרה-ביקורת, במרכזים רפואיים להשתלות כבד בצרפת. הם הגדירו את המקרים כמתאימים להיכלל במחקר כאשר מקבלי ההשתלה שעברו את הניתוח בין התאריכים 01/01/1995 ל-31/12/2007, היו חיוביים לנוכחות אלכוהול בדם/שתן ביום ההשתלה. לכל מקרה התאימו שני מקרי ביקורת, שהיו מושתלים בשל ALD באותו מרכז באותו שלישון. החוקרים סיווגו את החולים לשלוש קטגוריות של צריכת אלכוהול יומית: מתנזרים, כאלו הצורכים אלכוהול בכמויות גדולות מידיי פעם וכאלו עם צריכה מופרזת ומתמשכת (צריכה יומית ממוצעת של יותר מ-20-30 גרם/יום).

החוקרים מצאו 3,052 השתלות כבד בשל ALD שנערכו בצרפת במסגרת תקופת המחקר. הם הגדירו 42 נבדקים (1.4%) ו-84 נבדקי בקרה. נמצא כי רמת האלכוהול החציונית בדם הנבדקים הייתה 0.4 גרם/ליטר (טווח בין רבעוני 0.1-4.1) ורמת האלכוהול החציונית בשתן הייתה 0.2 גרם/ליטר (טווח בין רבעוני 0.1-2.0). כמו כן, דיווחו כי תקופת המעקב החציונית עד למוות או לצנזור הייתה 12.9 שנים (רווח בר-סמך 95%: 12.3-13.6). זאת ועוד, נמצא כי ההישרדות לטווח הארוך לא הייתה שונה בין הקבוצות (מבחן log rank = 0.30). עוד דיווחו החוקרים כי שיעור החזרה לצריכת אלכוהול בכל רמה שהיא היה גבוה יותר בנבדקים (59.5%) בהשוואה לקבוצת הביקורת (38.1%, יחס סיכויים של 2.44 (רווח בר סמך 95%: 1.13-5.27), אך שיעור הצריכה המופרזת המתמשכת לא היה שונה בין שתי הקבוצות (33.3% לעומת 29.8%; χ2 = 0.68). לבסוף, נמצא כי שיעור השחמת כתוצאה מצריכת אלכוהול שחזרה על עצמה לאחר ההשתלה, כמו גם שיעור התמותה כתוצאה ממנה, היו גבוהים יותר בקבוצת הנבדקים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ביצוע של השתלת כבד לחולים שאינם מתנזרים מאלכוהול בתקופה שלפני ההשתלה, אינה גורמת לפגיעה בהישרדות ארוכת הטווח, על אף שיעורי הישנות ושחמת אלכוהולית חוזרת גבוהים יותר.

מקור: 

Ursic-Bedoya, J. et al. Liver Transplantation 2020; https://doi.org/10.1002/lt.25904

נושאים קשורים:  השפעת אלכוהול,  השתלת כבד,  מחלות כבד,  מחקרים
תגובות