מחקרים COVID-19

COVID-19 נמצא כגורם סיכון לפגיעה בשליה בנשים בהריון

מחקר חדש מצא: הדבקה בנגיף הקורונה במהלך ההריון גורמת לפגיעה מיקרווסקולרית בשליה אך לא לתוצאים גרועים יותר בהריון

אישה בהריון במגיפת הקורונה. אילוסטרציה

המגיפה העולמית של ה-SARS-CoV-2 השפיעה על מליוני אנשים ברחבי עולם. בהריון, הסיכונים לאם ולעובר עדיין נמצאים במחקר. SARS-CoV-2 יכול באופן פוטנציאלי לפגוע באם ובעובר ויש המשערים שיש קשר בין שלב ההידבקות במהלך ההריון לבין התוצאים המתקבלים בפועל.

מטרת המחקר, שפורסם בכתב העתEuropean Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, היתה לבחון את השינויים ההיסטופתולוגיים בשליה בנשים הרות עםSARS-CoV-2  ללא סימפטומים או עם סימפטומים קלים של קורונה. כמו כן, ביקשו החוקרים להגדיר את האסוציאציה של מצבים אלה עם תוצאים עובריים.

המחקר שבוצע הוא מחקר פרוספקטיבי אנליטי. אוכלוסיית המחקר היתה 27 נשים א-סימפטומטיות או עם סימפטומים קלים של קורונה אשר ילדו עובר בודד בין 1 ביולי 2020 ל-15 בספטמבר 2020. 2020. נעשתה התאמה לקבוצת ביקורות של נשים שילדו באותם תאריכים ולא נדבקו בקורונה. נעשתה התאמה בין המקרים לביקורות על פי גיל ההריון וגיל האם.

לאחר הלידה, נעשתה בדיקה היסטופתולוגית של השליות והממצאים תועדו לפי קריטריוני אמסטרדם לעדות של מלפרפוזיה אימהית ועוברית.

החוקרים מצאו מאפיינים שונים של פרפוזיה מופחתת בקבוצת הנשים עם COVID-19: המטומות רטרו שלייתיות, התבגרות ויליי מואצת, היפרפלזיית ויליי דיסטליים, אטרוזיס, נקרוזיס פיברינואידי, היפרטרופיה מורלית של ממברנות של עורקיקים, אקטזיה של כלי דם וטרופובלסט אנדווסקולרי אינטרמוראלי. עדויות לקיפוח עוברי בקרב קבוצת הנשים עם קורונה היו: כוריואנגיוגנזה, תרומבוזה של ה-fetal chorionic plate, פיברין אינטראמוראלי ואקטזיה וסקולרית.

שיעור הנשים שילדו לידה ספונטנית היה דומה בשתי הקבוצות, כמו גם מין היילוד, משקלו ומספר היילודים החיים בסך הכל.

לסיכום, נשים חולות בקורונה, עם סימפטומים קלים או ללא סימפטומים כלל, הראו סימנים של פגיעה שלייתית מיקרווסקולרית. ממצאים דומים הודגמו במחקרים נוספים. פגיעה שלייתית זו, כפי הנראה, לא מובילה לתוצאי הריון גרועים יותר.

נדרש מחקר נוסף על מנת להעריך את מידת הפגיעה השלייתית והשלכותיה בנשים אשר חלו בקורונה במהלך ההריון.

נושאים קשורים:  קורונה בהריון,  מחקר,  19-COVID,  חדשות
תגובות