טרשת נפוצה

חולי טרשת נפוצה ללא טיפול: מחקר ממרכזי רפואה מומחים בצרפת

חוקרים סבורים כי חולים רבים עם טרשת נפוצה בצרפת לא מקבלים טיפול משנה מהלך מחלה

ידוע כי טיפולים משני מהלך מחלה משפיעים על ההישנות וההתקדמות של טרשת נפוצה. עם זאת, חולים רבים עם טרשת נפוצה לא מקבלים טיפול ראוי. מטרת החוקרים הייתה לקבוע את שיעור החולים הלא מטופלים עם טרשת נפוצה במרכזים רפואיים מומחים בצרפת ולבחון את הגורמים המנבאים לאי קבלה של טיפול.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי, בו משכו נתונים מ-38 מרכזים רפואיים שלוקחים חלק ב-EDMUSי(European Database for Multiple Sclerosis) ב-15 לדצמבר 2018. כמו כן, כללו את כל החולים שביקרו לפחות פעם אחת באחד מהמרכזים במהלך תקופת המעקב (מה-15 ביוני 2016 ועד ה-14 ביוני 2017).

החוקרים מצאו כי מתוך 21,189 חולי טרשת נפוצה שנכללו במחקר (גיל ממוצע - 47.1 עם סטיית תקן של 13.1, ציון ממוצע במדד הנכות המורחב של3.4  עם סטיית תקן של 2.4), 6,631 חולים (31.3%, רווח בר-סמך 95%: 30.7-31.9) לא קיבלו טיפול משנה מהלך מחלה. כמו כן, נמצא כי על אף שלמטופלים עם מחלה התקפית הפוגתית (11,693) היה סיכוי גבוה יותר לקבל טיפול משנה מהלך מחלה,14.8% לא קיבלו טיפול כזה (רווח בר-סמך 95%: 14.2-15.4), כאשר 6.8% לא קיבלו טיפול מעולם. לאחר שביצעו אנליזה רבת משתנים בקרב חולי טרשת נפוצה התקפית הפוגתית, מצאו כי הגורמים העיקריים שמסבירים את חוסר הטיפול היו – 9 נגעים או פחות ב-MRI של המוח (יחס סיכויים 0.52, רווח בר-סמך 95%: 0.44-0.61) וציון נמוך יותר במדד הנכות המורחב (יחס סיכויים של 0.78, רווח בר-סמך 95%: 0.74-0.82). עוד דיווחו החוקרים כי מרבית החולים עם טרשת נפוצה מתקדמת (50.4% עם טרשת שניונית ו-64.2% עם ראשונית) לא קיבלו אף טיפול משנה מהלך מחלה במהלך תקופת המחקר, בעוד כי 11.6% חולים עם טרשת נפוצה שניונית ו-34.0% עם טרשת נפוצה ראשונית לא קיבלו טיפול משנה מהלך מחלה מעולם.

החוקרים הגיעו למסקנה כי חלק ניכר מחולי הטרשת הנפוצה לא קיבלו שום טיפול משנה מהלך מחלה, אף כי מערכת הבריאות בצרפת מממנת טיפול כאלו לחולים. הם סבורים כי ממצאים אלו מדגישים את הצורך לתקף את הטיפול משנה מהלך המחלה עבור תת קבוצה גדולה של חולי טרשת נפוצה.

מקור: 

Moisset, X. et al. European Journal of Neurology 2021; https://doi.org/10.1111/ene.14790

נושאים קשורים:  טרשת נפוצה,  תרופות משנות מהלך מחלה,  מחקרים
תגובות