מחקרים-Covid-19

אספירין, נוגדי קרישה במינון בינוני והקשר לתמותה במהלך אשפוז עם COVID-19

חוקרים סבורים כי נוגדי קרישה במינון בינוני ואספירין בחולי COVID-19 מאושפזים, מפחיתים אם שיעורי התמותה במהלך אשפוז

נוגדי קרישה (אילוסטרציה)

ידוע כי סיבוכים הקשורים למצבי קרישיות יתר מתרחשים בשיעורים גבוהים בחולים המאושפזים עם COVID-19. עם זאת, ההשפעה של טיפול אינטנסיבי עם נוגדי קרישה על התמותה אינה ברורה עד כה.

החוקרים העריכו את שיעורי התמותה במהלך האשפוז, כאשר ניתן טיפול עם מינונים בינוניים של נוגדי קרישה, בהשוואה למינונים פרופילקטיים. כמו כן, נבחנו שיעורי התמותה בנפרד כאשר ניתן טיפול עם אספירין, בהשוואה להיעדר טיפול נוגד טסיות. הם ערכו מחקר רטרוספקטיבי גדול שכלל 2,785 חולים מאושפזים עם COVID-19. החוקרים גיבשו במסגרת האנליזה 2 עוקבות נפרדות של חולים – חולים שקיבלו טיפול נוגד קרישה במינון בינוני או במינון מניעתי ("קבוצת נוגדי קרישה" בת 1,624 נבדקים) וחולים שלא היו תחת טיפול נוגד טסיות בבית וקיבלו אספירין בבית החולים או שלא קיבלו טיפול נוגד טסיות ("קבוצת האספירין" בת 1,956 נבדקים). על מנת למזער הטיות אפשריות ולנטרל ערפלנים, החוקרים שילבו בין אנליזה מותאמת של ציוני זיקה לבין רגרסיה רבת-משתנים, תוך שימוש בגורמים שונים הקשורים לחומרת המחלה ומשתנים אחרים הקשורים למטופל, מה שהניב קבוצות טיפול עם משתנים מאוזנים בכל עוקבה. הם הגדירו את התוצא העיקרי כהיארעות מצטברת של תמותה במהלך האשפוז.

החוקרים מצאו כי במודל רגרסיה רבת-משתנים, בקרב נבדקים עם התאמה של ציון הזיקה בקבוצת נוגדי הקרישה (382 נבדקים), טיפול עם נוגדי קרישה במינון בינוני היה קשור להיארעות מצטברת נמוכה יותר באופן מובהק של תמותה באשפוז, בהשוואה לטיפול עם מינון פרופילקטי (יחס סיכונים של 0.518, רווח בר-סמך 95%: 0.308-0.872). כמו כן, נמצא כי בקרב חולים בקבוצת האספירין (638 נבדקים), אספירין שניתן באשפוז היה קשור להיארעות מצטברת נמוכה יותר באופן מובהק של תמותה בבית החולים, בהשוואה לחולים ללא טיפול נוגד טסיות (יחס סיכונים של 0.522, רווח בר-סמך 95%: 0.336-0.812).

החוקרים הגיעו למסקנה כי במחקר שערכו בקרב חולי COVID-19 מאושפזים, מתן של נוגדי קרישה במינון בינוני וטיפול עם אספירין, היו קשורים כל אחד להיארעות מצטברת נמוכה יותר של תמותה באשפוז.

מקור:

Meizlish, M. et al. American Journal of Hematology 2021; 96(4); 471-479. https://doi.org/10.1002/ajh.26102

נושאים קשורים:  נגיף הקורונה,  קרישיות יתר,  19-COVID,  נוגדי קרישה,  מחקרים
תגובות