COVID-19 בישראל

לנוכח הירידה בתחלואה - פעילות מפקדת אלון מצטמצמת

צה"ל יצמצם עד סוף יוני את היקף פעילותו האזרחית ויפחית במספר החיילים ואנשי המילואים במפקדת אלון - הפעילות תועבר לרשויות המקומיות

מפקדת אלון למאבק בקורונה. תתגבר כוח אדם לחקירות אפידמיולוגיות. צילום: דובר צה"ל

בעקבות הירידה בתחלואת הקורונה בישראל מצמצם צה"ל את פעילותו האזרחית במאבק בנגיף ופעילות זאת תועבר עד סוף יוני לרשויות מקומיות. עם זאת צה"ל הודיע כי ימשיך לספק כל תמיכה שתידרש.

לפי דיווח של יניב קובוביץ הבוקר (א') ב"הארץ" צה"ל החל כבר לפני כמה שבועות לצמצם את היקף פעילותו זו. הצמצום התבטא בהמשך הפעלת כאלף אנשי מילואים בפיקוד העורף, במקום 4,000 בשיא המגיפה. הם פעלו במפקדת אלון שעסקה בקטיעת שרשרת ההדבקה ותחקור נדבקים ומבודדים. כן קטן בכ-50% מתוך כ-700 חיילי וחיילות החובה שעסקו בכך. יש משימות שבהן עוסקים עתה רק 30 חיילים.

כן דווח שבצה"ל סבורים שיהיה נכון להמשיך ולהפעיל את מפקדת אלון, שתישאר באחריות פיקוד העורף כדי שתוכל לסייע במהירות במקרה שתהיה התפרצות נוספת של המגיפה. מתנהלים על כך עתה דיונים עם יתר הגופים המעורבים במאבק בקורונה. צה"ל קיבל תקציב של כשישה מיליארד שקל להפעלת המערך הזה.

נושאים קשורים:  מפקדת אלון,  19-COVID,  קורונה,  רשויות מקומיות,  צה"ל
תגובות