מחקרים COVID-19

תרופה לסרטן נמצאה יעילה כנגד חלבון מזיק של נגיף הקורונה

התרופה האנטי סרטנית Selinexor הפחיתה את רעילותו של חלבון שאותו מייצר נגיף הקורונה בגופו של אדם שנדבק בו

נגיף הקורונה. אילוסטרציה

צוות מחקר בבית הספר לרפואה באוניברסיטת מרילנד בארה"ב, מוסד אקדמאי נחשב בן 214 שנה, זיהה את החלבונים הרעילים ביותר שנגיף הקורונה SARS-COV2 מייצר. הצוות השתמש בתרופה נגד סרטן שאושרה על ידי ה-FDA כדי להקהות ולהפחית את האפקטים המזיקים של חלבוני הנגיף.

המחקר נעשה בזבובי פירות וגם בתאים אנושיים. בכך התגלו התהליכים התאיים עליהם משתלט הנגיף שעשויים לשמש יעדי מטרה ואליהם יכוונו תרופות חדישות שיש להן פוטנציאל לטפל היטב בחולי קורונה במצב קשה. ממצאי המחקר פורסמו בסוף השבוע שעבר ב-Cell & Bioscience מקבוצת כתבי העת Nature.

עורכי המחקר הסבירו כי ממצאי עבודתם ממחישים שניתן למנוע מהנגיף לפגוע ברקמות הגוף ולחולל נזק נרחב. כיום התרופה היעילה ביותר שמוכרת כנגד קוביד-19 – רמדסיביר (Remdesivir) רק מונעת מהנגיף לשכפל את עצמו, אבל איננה מגינה מפני הנזקים שכבר נגרמו לתאי הרקמות על ידי חלבוני הנגיף.

עוד לפני שפרצה המגיפה הצוות של פרופ' זה-האן (המכונה "ציון"Ze "Zion" - Han), פרופסור לרפואה ומנהל המרכז למידול מדויק של מחלות באוניברסיטת מרילנד, השתמש בזבובי פירות. הם שימשו לו לבניית המודלים של נגיפים אחרים כמו נגיף ה-HIV וזיקה. בפברואר אשתקד שינה כיוון והחל להתמקד בנגיף מחולל הקורונה וזאת כאשר כבר היה ברור שהפעם מדובר בפנדמיה שיהיו לה השלכות משמעותיות על העולם.

נגיף ה-SARS-COV2 מדביק ומזהם תאים ומשתלט עליהם על ידי כך שמאלצם ליצור חלבונים רעילים מכל אחד מ-27 הגנים שלו. הצוות בחן את התהליך הזה על תאים אנושיים וכך בחן את מידת הרעילות שנגרמה להם. במהלך העבודה גם נבחנו מבני החלבונים על מנת לחזות את תפקודם.

כך התגלה שהחלבון הויראלי Orf6 הוא הרעיל ביותר כיוון שהוא מחסל כמחצית מהתאים האנושיים שלתוכם הוא חודר. שני חלבונים ויראליים נוספים, Nsp6 ו-Orf7a, הוכחו גם הם כרעילים עם יכולת חיסול תאים אנושיים בשיעורים של 40%-30%. זבובי הפירות, ששימשו כאמור כמודל וייצרו רק אחד משלושה חלבונים ויראליים רעילים בגופם, נטו פחות מאחרים לשרוד בהגיעם לבגרות. אבל אצלם נתגלו "בעיות" כמו פחות "הסתעפויות" באברונים המשמשים להם כריאות או מקבילים לתאי שריר שמייצרים פחות אנרגיה.

בהמשך העבודה התמקד הצוות רק בחלבון הרעיל ביותר. כך נתגלה שה-Orf6 נצמד להרבה חלבונים אנושיים שתפקידם לסלק חומרי פסולת מגרעין התא – האזור שבו מאוחסן הגנום.

תרופה נגד סרטן בשם Selinexor חסמה את התהליך הזה. תרופה זו כמו תרופות אחרות לסרטן היא בעצמה רעילה אבל מידת הרעילות שהיא גורמת נמוכה יותר והיא הציגה שיפור בשרידות התאים האנושיים שטופלו בה כדי 12%.

בזבובי הפירות תרופה זאת מנעה "מוות מוקדם" כדי 15% עקב ההידבקות בנגיף והפגיעה הקשה שמחולל החלבון הויראלי הרעיל. תרופה זאת גם שיפרה את מצב ההסתעפויות של האברונים המקבילים לריאות וגם את תפקוד תאי השריר המייצרים אנרגיה. ה-FDA העניק אישור לתרופה זאת לטיפול בכמה סוגים של סרטן דם.

צוות המחקר מסר שיותר מ-1,000 תרופות שאושרו בידי ה-FDA לצרכים שונים מצויות עתה בניסויים קליניים כדי לאתר את יכולתן לשמש גם כתרופות נגד קוביד-19. אמנם יש כיום תרכיבי חיסון כנגד הנגיף, אבל עדיין יהיה צורך במציאת תרופה ייעודית ספציפית או קבוצת תרופות לצורך טיפול בחולים, במיוחד לנוכח העובדה שהנגיף עצמו משתנה ונוצרים ממנו וריאנטים חדשים.

נושאים קשורים:  19-COVID,  תרופה לסרטן,  תרופה לקורונה,  מחקרים
תגובות