היסטון

SETDB1 כגורם מעודד קרצינוגנזה וגרורות בסרטן הקיבה

מחקר זה מצא כי SETDB1 נמצא בביטוי יתר ב-GC וממלא תפקידים מרכזיים בסרטן הקיבה ובעידוד גרורות באמצעות הגברת הביטוי של CCND1 ו-MMP9

קיבה (אילוסטרציה)
קיבה (אילוסטרציה)

SETDB1 הוא היסטון ליזין מתילטרנספראז בעל תפקידים קריטיים בסרטן. עם זאת, תפקידו הפוטנציאלי בסרטן הקיבה (GC) עדיין מעורפל. מטרת מחקר זה הייתה לחקור את המשמעות הקלינית ואת התפקיד האפשרי של SETDB1 ב-GC.

מחקר זה הראה כי הביטוי של SETDB1 מבוטא ביתר ברקמות GC וביטוי גבוה שלו ניבא פרוגנוזה גרועה בחולים. ביטוי יתר של SETDB1 עודד התפשטות תאים וגרורות, בעוד שלדיכוי SETDB1 הייתה השפעה הפוכה הן in vitro והן in vivo. מבחינת המנגנון, הוכח ש-SETDB1 מקיים אינטראקציה עם ERG כדי לקדם את השעתוק של cyclin D1י(CCND1) ומטלופרוטאינז 9 (MMP9) באמצעות היקשרות לפרומטורים שלהם. בנוסף, נמצא כי הגברת הביטוי של SETDB1 נגרמת על ידי גורם השעתוק TCF4 ועל ידי הליקובקטר פילורי (H. pylori) באופן בלתי-תלוי ב-TCF4.

תוצאות מחקר זה מראות כי SETDB1 נמצא בביטוי יתר ב-GC וממלא תפקידים מרכזיים בסרטן הקיבה ובעידוד גרורות באמצעות הגברת הביטוי של CCND1 ו-MMP9. מחקר זה מציע גם כי SETDB1 עשוי להיות גורם אונקוגני פוטנציאלי ומטרה טיפולית ל-GC.

מקור: 

Shang W. et al. (2021) The Journal of Pathology. 253(2): published online.

נושאים קשורים:  היסטון,  סרטן קיבה,  מחקרים
תגובות